link naar deze pagina

RAUM vergadering AB openbaar - 11 mei 2022

Locatie: Gemeentehuis Zaanstad, Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Mevrouw I. Zaal
Algemene documenten:

0.1
OPENING EN VASTSTELLING AGENDA AB
0.2
VORIGE VERGADERINGEN
0.2.a
concept verslag openbare vergadering AB 1 december 2021 (ter vaststelling in AB)
0.3
LIJST INGEKOMEN STUKKEN
0.3.a
lijst van ingekomen stukken
0.4
VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA
0.4.a
stand van zaken UP RAUM -- IJ-Z
0.5
GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE
0.5.a
voorstel DB nieuwe kostenoverschrijding project verbeteren zwemwaterkwaliteit Zwaansmeer
0.5.b
mededeling congres recreatie en toerisme Laag-Holland
0.5.c
mededeling stand van zaken recreatief Grid
0.5.d
mededeling zwerfafvalcampagne 2022
0.6
CONTRACTBEHEER
0.7
MEERJARENBEHEER
0.8
ORGANISATIE (waaronder schapsoverstijgende zaken)
0.8.a
mededelingen AB voorzittersoverleg 2 februari 2022
0.8.b
AB-voorstel wijziging DVO
0.8.c
mededeling AB tarieven RNH
0.8.d
mededeling begroting RNH 2022
0.8.e
mededeling AB Wet Open Overheid
0.8.f
mededeling AB Bestemmingsmanagement
0.8.g
mededeling AB verdedigingsmiddelen boswachters
0.8.h
mededeling AB wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen
0.9
PLANNING & CONTROL
0.9.a
reactie op ontvangen zienswijzen op de Kadernota 2023 RAUM
0.10
ACTUALITEIT
0.11
BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN NA AB
0.11.a
mededeling AB Bestuursmededeling voor raden en staten
0.12
RONDVRAAG
0.13
SLUITING