link naar deze pagina

Amstelland vergadering AB openbaar - 19 mei 2022

Locatie: Via video - MS Teams
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Mevrouw J. Langenacker
Algemene documenten:

0.1
OPENING EN VASTSTELLING AGENDA AB
0.2
VORIGE VERGADERINGEN
0.3
LIJST INGEKOMEN STUKKEN (ter kennisname)
Geen zienswijzen ontvangen op de kadernota 2023. Zodoende hoeft er geen reactie te worden opgesteld en verstuurd aan de gemeenteraden.
0.4
VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA
0.4.a
voorstel voortgang en presentatie ambitiedocument
0.5
GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE
0.6
CONTRACTBEHEER
0.7
MEERJAREN BEHEER
0.8
ORGANISATIE (waaronder schapsoverstijgende zaken)
0.9
PLANNING & CONTROL
0.10
ACTUALITEITEN
0.10.a
mededeling activiteiten 40-jarig jubileum in de periode 15 april tot 15 oktober
0.10.b
collegevorming en overdrachtsdossier (mondeling)
0.10.c
raads- en statenledentour Groengebied Amstelland 3 juni (mondeling)
0.10.d
afsluiting bestuursperiode (mondeling)
0.11
BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN NA AB
0.12
RONDVRAAG
0.13
SLUITING