link naar deze pagina

Amstelland openbare vergadering AB - 17 december 2015

Locatie: Beheersbureau, Genieweg 46, 1981 LN Velsen-Zuid
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 12:55
Voorzitter: Mevrouw M.T.J. Blankers
Toelichting: De in deze vergadering genomen besluiten zijn hieronder opgenomen.
Bundel:
pdf Agendabundel (38,1MB)
Algemene documenten:

01
12:00 uur opening
02
wijziging WGR, samenstelling DB, aanwijzing voorzitter AB (besluitvormend)
03
12:05 uur conceptverslag openbare AB 25/06/2015 (ter vaststelling)
04
ingekomen stukken (ter kennisname)
05.-
DISCUSSIESTUKKEN
05
12:10 uur najaarsnotitie 2015 (ter vaststelling)
06
12:15 uur uitgangspunten programma 2016-2017 (besluitvormend)
07
12:20 uur toekomst recreatieschappen MONDELING (ter kennisname)
08
12:25 uur hoofdroute noordoever Gaasperplas (besluitvormend)
09
12:30 uur mededeling evaluatie pilot OCTC (ter kennisname)
10.-
HAMERSTUKKEN
10
12:35 uur vergaderschema 2016 (ter vaststelling)
11
financiering groot onderhoud openbare voorzieningen golfbaan De Hoge Dijk (besluitvormend)
12
12:40 uur aankoop gronden van provincie (besluitvormend)
13
herziening legesverordening en tarieven (besluitvormend)
14
12:45 uur MEDEDELINGEN (ter kennisname)
14.a
meerjarenraming groot onderhoud/vervangingen
14.b
communicatie-activiteiten
14.c
belangenbehartiging
14.d
nieuwe evenementen 2016
14.e
bod aankoop grondeigendom Diemerpolder
14.f
publiceren regelgeving groengebied
15.-
rondvraag
15
de volgende AB is donderdag 28 april 2016 15:00 uur
16
12:50 uur sluting