link naar deze pagina

RAUM openbare vergadering AB - 14 maart 2018

Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Aanvang: 15:30
Eindtijd: 16:55
Voorzitter: De heer A. Tekin
Algemene documenten:

01
Opening en vaststelling agenda
02
Conceptverslag extra vergadering algemeen bestuur d.d. 26 januari 2018
03
BTL/IJ-Z uitwerking herverdeling participantenbijdrage BTL/IJ-Z en in beheer nemen Aagtenpark
04
Ambitiedocument
05
Beheerplan RAUM (wordt mondeling toegelicht)
06
Waterplantenproblematiek
07
Rapport Randstedelijke Rekenkamer en consequenties voor RAUM
08
Mededelingen
09
Rondvraag
09.a
De volgende vergadering van het algemeen bestuur is op 4 juli 2018 om 15:00 uur
10
Sluiting