link naar deze pagina

Twiske-Waterland openbare vergadering AB - 3 december 2015

Locatie: Gemeentehuis Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 17:20
Voorzitter: nog niet bekend
Algemene documenten:

01
15:00 uur Opening
01
15:00 uur Voordracht aanwijzing voorzitter
02
15:05 uur Verslag openbare AB vergadering 18 juni 2015
03
15:10 uur Ingekomen stukken
04
15:15 uur Vergaderschema 2016
05
15:25 uur Najaarsnotitie 2015
06
15:40 uur Uitgangspunten programma 2016-2017
07
15:55 uur Herijking visie Twiske
08
16:05 uur Publiceren regelgeving recreatieschap
09
16:10 uur Herziening legersverordening en tarieven
10
16:15 uur Landschap Waterland overnemen beheer en onderhoud
11
16:25 uur Twiske Populieren Twiskeweg
12
16:35 uur Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
13
16:55 uur Twiske vossenbeheer
14
17:10 uur Mededelingen
15
17:15 uur Rondvraag
15
De volgende algemeen bestuur vergadering is op 30 juni 2016
16
17:20 uur Sluiting