link naar deze pagina

Twiske-Waterland openbare vergadering AB - 3 december 2020

Locatie: Via video - MS Teams
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Mw. S. Groenewoud
Toelichting: Het in de AB vergadering van 27 mei 2021 vastgestelde verslag van deze vergadering van 3 december, is toegevoegd.
Bundel:
pdf Agendabundel (11.5MB)
Algemene documenten:

01
Opening en vaststelling agenda
02
AB-verslagen
02.a
Voorstel Conceptverslag AB-vergadering 20 augustus 2020
03
Lijst ingekomen stukken
03.a
Wob-verzoek J. V-K
04
AMBITIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA
04.a
Voorstel AB Uitvoeringsprogramma bij de Ambitie Twiske-Waterland
04.b
Voorstel AB Financiele meerjarenplanning
05
GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE
05.a
Voorstel AB Markermeerdijken Stand van zaken
05.b
Mededeling AB Stand van Zaken Zorgboerderij De Marsen
05.c
Mededeling AB Oplevering Klimpark Twiske
05.d
Voorstel AB Recreatief Grid Vitaal Platteland Laag Holland
06
CONTRACTBEHEER
06.a
Voorstel Erfpachtcontracten SBB
07
MEERJARENBEHEER
07.a
Mededeling AB Ganzenproblematiek
08
ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)
08.a
Voorstel AB Effecten coronacrisis
08.e
Mededeling AB Wob-verzoeken
08.f
Mededeling AB Highlights VZO 16 september en 18 november
08.g
Voorstel AB Vergaderschema 2021
08.h
Voorstel AB Governance- en Beheersstructuur RNH (van de agenda afgevoerd)
09
PLANNING & CONTROL
09.a
Voorstel AB Najaarsnotitie 2020
09.b
Voorstel AB Jaarprogramma 2021
09.c
Voorstel AB Kadernota 2022
10
Onderwerpen keuze bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering (mondeling)
11
Rondvraag
12
Sluiting