link naar deze pagina

Twiske-Waterland openbare vergadering AB - 21 maart 2019

Locatie: Gemeente Wormerland
Aanvang: 15:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Mw. S. Groenewoud
Toelichting: Betreft extra openbare vergadering van het algemeen bestuur.
Algemene documenten:

01
Opening en vaststellen agenda
02
Conceptverslag openbare vergadering AB 6-12-2018
03
Ingekomen stukken
04
Uitwerking ambitiedocument en visietraject
05
Samenstelling dagelijks bestuur
06
Mededelingen
06.a
Stand van zaken recreatieve meekoppeling Markermeerdijken
06.b
Reserves en voorzieningen
06.c
Schriftelijke ronde WOB-verzoek & De Marsen
06.d
Camping Twiske Haven
06.e
Voortgang klimpark Twiske
06.f
Integriteit gemeenschappelijke regelingen
06.g
Reactie RNH op rapport van Common Eye