link naar deze pagina

VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening - 11 september 2019

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 15:30
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: J.L. van Oeveren

1.15.30 15:30
OPENING
2.15.35 15:35
SPREEKRECHT
3.15.35 15:35
MEDEDELINGEN
4.15.40 15:40
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING BOD 08 mei 2019 / TOEZEGGINGENLIJST
5.15.45 15:45
VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S
5a.15.45 15:45
Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing Rijnland 2020
D&H heeft op 25-6-2019 een voorgenomen besluit genomen over de Kostentoedelingsverordening 2020. Dit besluit heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor inspraak. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. In D&H van 20-8-2019 wordt voorgesteld aan de VV voor te stellen om de Kostentoedelingsverordening 2020 vast te stellen. In de informatieve VV van 28 augustus 2019 geeft het adviesbureau TAUW een presentatie over het kostentoedelingsonderzoek.
5b.16.05 16:05
Burap 2019
5c.16.55 16:55
Actualisatie normenkader 2019 t.b.v. rechtmatigheid(-scontrole)
5d.17.10 17:10
Verkoop rioolwaterzuiveringsterein Woubrugge
5e.17.25 17:25
Vergaderschema bestuur 2020, 2021 en 2022
De vergaderschema's zijn de basis voor de VV-bestuursagenda.
6.17.55 17:55
RONDVRAAG
7.18.00
SLUITING