link naar deze pagina

VV - cie VW - 11 september 2019

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:10
Voorzitter: D.J.M. Corbey
Algemene documenten:

1
OPENING
2 09:30
SPREEKRECHT
3 09:35
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING VW / TOEZEGGINGENLIJST
4
MEDEDELINGEN - Mondeling
5 09:40
Algemene presentatie watergebiedsplannen
6
VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S
6.a 10:00
Burap 2019
Op de agenda staat de bespreking van alleen de onderdelen uit het bestuursprogramma Voldoende Water.
6.b
Aanvullend krediet Kock van Leeuwensluis
7
VV-BEELDVORMINGSNOTA'S
7.a 10:25
VV-beeldnota: Gouda Stevige Stad - houtskoolschets
8
MEDEDELINGEN - Schriftelijk
8.a 10:45
Ontwerp-peilbesluiten Polder Abessinië en Zuidzijderpolder
Ter informatie: commissieleden hebben de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp-peilbesluit.
8.b 10:55
Ontwerp-peilbesluit Gogerpolder
Ter informatie: commissieleden hebben de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp-peilbesluit.
9 11:05
RONDVRAAG