link naar deze pagina

VV - cie BOD - 8 mei 2019

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 15:30
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: E.C. de Meijer
Toelichting: Concept-agenda

Afrekening fractievergoeding 2018
AQUON - begroting 2020 en zienswijze
GR Slibverwerking 2009 - begroting 2020 en zienswijze
Het Waterschapshuis - begroting 2020 en zienswijze
Rapport rekenkamercommissie van Rijnland maart 2019
Visie op informatievoorziening en Automatisering (I&A) 2019-2023