link naar deze pagina

2e Forum Stad & Samenleving - 28 juni 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Marieke Alberts

1
Algemeen spreekrecht burgers
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur over informatiebrieven, raadsadressen en rondvragen
4
Mededelingen college
5
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
6
Vaststellen (concept) antwoorden raadsadressen
7
Overzicht toezeggingen en moties
8
Vaststellen Forumverslag
9
Raadsvoorstel eerste halfjaarsrapportage en Kadernota (18-015)
10
Raadsvoorstel Inkoopstrategie specialistische jeugdhulp Haaglanden 2020-2024 (18-017)
11
Raadsvoorstel Voornemen tot het verstrekken geldleningen aan Museum Rijswjk en bespreking IB 18 043 over Museum Rijswijk (18-018)
12
Raadsvoorstel Fractieondersteuning (18-019)
13
IB 18 045 Voortgang Rotterdamse baan
14
RA 18 029 Routekaart eerlijk om naar gasloos wonen