Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Stad en Ruimte - 13 december 2018

Locatie: Raadszaal, Varrolaan 100
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Voorzitter commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de veegcommissie Stad en Ruimte/Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdagavond 11 december en op donderdagochtend, -middag en -avond van 13 december 2018.
De vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Bundel:
pdf Agendabundel (5,5MB)
Algemene documenten:

1
Heropening vergadering
De commissie heeft op dinsdagavond 11 december de agenda van de vergadering van 11/13 december 2018 vastgesteld.
Er zijn een aantal wijzigingen:

Op de agenda van 11 december: Agendapunt 6 - Raadsvoorstel Derde technische begrotingswijziging Dit agenda is als A-punt doorgeschoven naar de raad van 20 december.

Op de agenda van 13 december:
Agendapunt 8 - Raadsvoorstel Vaststellen Verordening Jeugdhulp 2019 en Agendapunt 9 – Raadsvoorstel Vaststellen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019 worden gezamenlijk in 60 minuten behandeld.
Agendapunt 10 – Sportaccommodaties. Dit agendapunt wordt verplaatst naar een later tijdstip.
Agendapunt 11 - Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Samen Sturen’. De commissie zal eerder aanvangen om 13.30u.
11
RV Rekenkameronderzoek: ‘Samen sturen. Onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing voor de realisatie van de Uithoflijn’
13.30 - 17.00 uur
Beleidsveld: Mobiliteit - wethouder van Hooijdonk; Stationsgebied - wethouder Everhardt