Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsvoorstellen weekoverzicht - 23 september 2018

Locatie: NVT
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: NVT
Bundel:
pdf Agendabundel (13,8MB)

1
Toestemming Wijziging gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
2
Verordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen Utrecht 2018
AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Stad en Ruimte van 6 september 2018 is het raadsvoorstel 'Verordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen Utrecht 2018' en de bijbehorende verordening aangepast.
3
Strategie contracteren Aanvullende Zorg Wmo vanaf 2020
AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Mens en Samenleving van 13 september 2018 is het raadsvoorstel en de bijlage 'Strategie contracteren Aanvullende Zorg Wmo vanaf 2020' aangepast (raadsvoorstellen weekoverzicht 23 september 2018)
4
Strategie contracteren Aanvullende Zorg Jeugd vanaf 2020
AANPASSING:Conform bespreking in de raadscommissie Mens en Samenleving van 13 september 2018 is de bijlage ‘Strategie contracteren Aanvullende Zorg Jeugd vanaf 2020’ aangepast. (raadsvoorstellen weekoverzicht 23 september 2018)