Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 april 2018

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Jan van Zanen
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
Bundel:
pdf Agendabundel (111MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda en lijst van ingekomen stukken
2
Bekrachtiging geheimhouding:
Bekrachtiging geheimhouding:
Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet, de door het college opgelegde geheimhouding zoals in de bijlage opgenomen te bekrachtigen.
3
Notulen vergadering gemeenteraad 8 maart, 27 en 28 maart 2018
4
Notulen Vragenuur 8 maart , 5 april en 12 april 2018
5
Actuele motie(s)
* 2018/M68 ‘Kinderpardongemeente', van mevrouw Podt(D66) mede ingediend namens de heren Van Ooijen (CU), Dekkers (GL), Wiegant (SP), Van Heuven (PvdD), Sungur (DENK) en Bos (SBU) en mevrouw Assen (PvdA) en Oosters (S&S)
INGETROKKEN * 2018/M69 'Minimumloon betekent minimumloon', van de heer Wiegant (SP)
INGETROKKEN* 2018/M70 'Urecht spreekt zich uit tegen beloning arbeidsgehandicapten onder minimumloon’ van de heer Wiegant (SP)
* 2018/M71 ' belofte maakt schuld, deel 3 Regenboog stembusakkoord' van de heer Van Waveren (CDA), mede ingediend namens de heren Gilissen (VVD), Van Heuven (PvdD), Schipper(SP), Van Deún (PVV), Van der Zweth (PvdA) en Homan (S&S)
* 2018/M72 ' belofte maakt schuld, deel 2 Sociaal akkoord' van de heer Van Waveren (CDA) mede ingediend namens de heren Gilissen (VVD), Van Heuven (PvdD), Bos (SBU), Schipper(SP), Van Deún (PVV), Van der Zweth (PvdA) en Homan (S&S)
* 2018/M73 ' belofte maakt schuld, deel 1 Sportakkoord’ van de heer Van Waveren (CDA) mede ingediend namens de heren Gilissen (VVD), Bos (SBU), Schipper (SP), Van Deún (PVV), Van der Zweth (PvdA) en Homan (S&S)
* 2018/M74 ' belofte maakt schuld, deel 4 Tien voor Taal’ van de heer Van Waveren (CDA) mede ingediend namens de heren Van der Zweth (PvdA), Gilissen (VVD), Van Heuven (PvdD), Bos (SBU), Schipper (SP), Van Deún (PVV) en Homan (S&S)
* 2018/M75 'Minimumloon betekent minimumloon', van de heer Wiegant (SP)
6
Voorstel inzake Benoeming van 2 leden van de Rekenkamer
7
Voorstel inzake de zienswijzemogelijkheid begroting RUD Utrecht 2019
Status: A
8
Vaststelling van de verordening tot wijziging van de Verordening U-pas 2017
Wethouder Everhardt
Status: A


9
Vaststelling van de Taxiverordening 2018 en Tweede wijzigingsverordening legesverordening 2018
Wethouder Van Hooijdonk
Status: A


10
Vaststelling van het bestemmingsplan Meet- en regelstation Reijerscop, De Meern Zuid
Wethouder Jansen
Status: A


11
Voorstel inzake de zienswijze Begroting 2019 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Wethouder Geldof
Status: A
12
Initiatiefvoorstel Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld (payrolling en goed werkgeverschap).
Vanwege het staken der stemmen op 8 maart 2018 wordt er over dit voorstel opnieuw gestemd en zal tevens motie 60 in stemming gebracht worden.

12.1
Raadsbrief Reactie Initiatiefvoorstel Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld (payrolling en goed werkgeverschap
12.2
Raadsbrief Administratieve lasten bij inkoop (initiatiefvoorstel Payrolling)
13
Vaststelling van het bestemmingsplan Zand 24, Het Zand Oost
Wethouder Jansen
Status: B
Indicatieve spreektijd: 10 minuten
14
Vaststelling van het Voorlopig Ontwerp en Bestemmingsplan busbaan Dichterswijk
Wethouder Van Hooijdonk
Status: B
Indicatieve spreektijd: 30 minuten


15
Vaststelling van het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier
Wethouder Jansen
Status: B
Indicatieve spreektijd: 30 minuten

16
BENOEMINGEN

16.a
Benoeming van één plv. voorzitter raad en tevens plv. voorzitter Presidium
16.b
Benoeming voor commissie S&R en M&S twee voorzitters en zeven plv. voorzitters
16.c
Benoeming bezwaarschriftencommissie 1 voorzitter, 1 plv. voorzitter, en leden en plv. leden
16.d
Benoeming van leden van de subcommissie Controle en Financiën
16.e
Benoeming van leden van de Commissie Personeel Raadsorganen
16.f
Benoeming van één lid van het Personeelsfonds Utrecht