Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 6 december 2018

Locatie: Raadszaal, Varrolaan 100
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Jan van Zanen
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
Bundel:
pdf Agendabundel (6,2MB)

1
Opening
9
Voorstel vaststelling Verordening tot derde wijziging van de Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015
Wethouder Voortman
Status: B
Indicatieve tijd: 45 min

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1 De Verordening tot derde wijziging van de Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015 vast te stellen, waardoor het bedrag van de individuele toeslag van 100 naar 200 euro per maand gaat.
10
Voorstel vaststelling Verordening Individuele inkomenstoeslag
Wethouder Voortman
Status: B
Indicatieve tijd: 45 min

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1 De verordening Individuele Inkomenstoeslag 2019 gemeente Utrecht vast te stellen, waardoor de toeslag voor verschillende doelgroepen stijgt en de toeslag toegankelijk wordt voor gehuwden en samenwonenden met minimaal 1 kind van 12 jaar of ouder en een inkomen tussen 110 en 125% van het sociaal minimum.
2 Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum waardoor het raadsbesluit per 1 januari 2019 inwerking treedt.
11
Voorstel vaststelling Verordening U-Pas 2019 gemeente Utrecht
Wethouder Voortman
Status: B
Indicatieve tijd: 45 min

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1 De Verordening U-pas 2019 vast te stellen, waarin het U-pastegoed voor 12 tm 17-jarigen verhoogd wordt naar €385 per jaar, laptops/computers of tablets eenmaal in de leeftijdscategorie 12-18 jaar aan wordt geboden, volwassenen die gebruik maken van de WSNP/minnelijke schuldregeling ook binnen de U-pasdoelgroep vallen en de mogelijkheden voor maatwerk zijn opgenomen.