Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Mens en Samenleving - 13 september 2018

Locatie: Raadszaal, Varrolaan 100
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Voorzitter commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdagochtend 13 september 2018 van 09.30 tot 13.00 uur en donderdagavond 13 september 2018 van 20.00 tot 22.15 uur.
Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Voor het ochtenddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd
Bundel:
pdf Agendabundel (2,8MB)

1
Heropening vergadering
7
Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2018
20.00 - 20.15 uur
Beleidsveld: Financiƫn - wethouder Klein

Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast. De begrotingswijziging is opgebouwd uit technische wijzigingen en de administratieve verwerking van eerdere besluitvorming. De begrotingswijzigingen tot en met de tweede technische wijziging 2018 vormen de nominale Programmabegroting 2019. De eerste begrotingswijziging 2018 is in maart jl. vastgesteld, de derde begrotingswijziging 2018 volgt in het najaar.
De gemeenteraad wordt gevraagd de tweede (meerjaren) begrotingswijziging 2018 vast te stellen
8
Raadsvoorstel Strategie contracteren Aanvullende Zorg Jeugd vanaf 2020
20.15 -22.15 uur
Beleidsveld: Jeugd en Jeugdzorg - wethouder Everhardt

De huidige contracten met aanbieders van specialistische zorg lopen af per 1 januari 2020. Dat betekent dat al deze zorg opnieuw moet worden gecontracteerd. Het selecteren van partijen door inkoop en subsidieverstrekking zijn in het sociaal domein middelen om doelen van de transformatie te versterken en te versnellen en daarmee zijn ze belangrijke sturingsinstrumenten. Het college ziet de contractering 2020 dan ook als een grote kans om de gemeentelijke ambities te versnellen en resultaten te versterken en te bestendigen.
Deze strategie is tot stand gekomen in dialoog met betrokken cliƫnten(organisaties), zorgaanbieders en betrokken partijen in de sociale basis en het (zorg)veld om hen heen. Daarnaast is speciale aandacht besteed aan het betrekken en consulteren van kinderen en jongeren.