Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Vragenuur - 11 januari 2018

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: Voorzitter vragenuur

1
Opening
2
Mondelinge Vragen nr. 1 van mevrouw Krooneman (PvdA) inzake Sluiting Jongerencentum Geuzenwijk
3
Mondelinge Vragen nr. 2 van mevrouw Paardekooper (GroenLinks) mede namens de heer Te Hoonte (VVD) inzake Als de boot gezonken is
4
Mondelinge Vragen nr. 3 van de heer Koppelaar (Student&Starter) inzake 'Pak intimidatie op de Utrechtse straten aan'