Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 juni 2018

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Jan van Zanen
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad in buitengewone vergadering bijeen voor:
Bundel:
pdf Agendabundel (1,1MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Afscheid vertrekkende wethouders
3
Kandidaatstelling van de nieuw te benoemen wethouders inclusief ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
4
Procesverbaal van de zitting van de commissie tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders van de gemeente Utrecht
(daarna geheime stemming)
5
Beëdiging van de nieuwbenoemde wethouders
6
Aanwijzen leden gemeenschappelijke regelingen
Collegeleden hebben op grond van hun functie/portefeuille een aantal nevenfuncties. Met de nieuwe portefeuilleverdeling en installatie van de nieuwe wethouders moeten deze functies opnieuw worden verdeeld. De raad is bevoegd voor de benoeming op de functies in de algemene besturen van het Plassenschap Loosdrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Gelet op de aanstaande vergaderingen van deze besturen is directe aanwijzing noodzakelijk.
7
Procesverbaal van de zitting van de commissie tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwbenoemde leden van de raad van de gemeente Utrecht
8
Beëdiging van de nieuwbenoemde raadsleden
9
Sluiting