Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 12 oktober 2017

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Jan van Zanen
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
Bundel:
pdf Agendabundel (51,2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Bekrachtiging geheimhouding:
Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een:
*geheime bijlage bij de raadsbrief nadere toelichting geheime Financiële verkenning Lombokplein tot en met realisatie van het Beurskwartier en Lombokplein.
* de geheime bijlage bij de raadsbrief Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2017. Op deze bijlage is een permanente geheimhouding noodzakelijk om de economische en financiële belangen van de gemeente te beschermen en onevenredige bevoor-of benadeling te voorkomen bij nog te starten aanbestedingen.
3
Notulen openbare raadsvergadering 21 september 2017
4
Notulen Vragenuur 14 , 21 en 28 september 2017
5
Voorstel inzake de benoeming burgerlid Commissie Welstand en Monumenten
6
Vaststelling van het bestemmingsplan Lomanlaan 55 Transwijk Zuid
7
Vaststelling van het Bestemmingsplan Kop op Tuindorp Oost
8
Voorstel inzake het coördinatiebesluit bestemmingsplan Winthontlaan 8-12 en omgevingsvergunning tbv Holland Casino
9
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden i.v.m. toetreding gemeente De Ronde Venen
10
Actuele motie(s)
10.1
2017 M162 'De wiethouder wint'
10.2
2017, M 163 'Aandacht voor de pracht van de nacht'