link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 maart 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven
Na het instellen van deze commissie, wordt de raadsvergadering korte tijd geschorst
7
Bespreekstukken
7.1
Voorstel tot toelaten van benoemde leden
De onderzoekscommissie geloofsbrieven brengt haar verslag uit aan de raad
8
Afscheid raadsleden
9
Sluiting