link naar deze pagina

Auditcommissie - 19 januari 2022

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: D. Meuwissen

1
Opening
2
Vaststellen
2.1
Vaststellen agenda
2.2
Vaststellen besluitenlijst
3
Mededelingen
3.1
Mededelingen vanuit de commissie
3.2
Mededelingen vanuit het college
4
Ter opiniering
4.1
Managementletter 2021
De managementletter is formeel bestemd voor het college van B&W. De gewoonte is dat de managementletter altijd wordt besproken in de auditcommissie.
4.2
Update rechtmatigheidsverantwoording
Disclaimer: de richtinggevende notities vanuit de commissie BADO en het Rijk zijn nog niet gepubliceerd, planning is januari 2022 (concretere informatie is er niet).
5
Rondvraag en sluiting