link naar deze pagina

Informatieavonden - 14 februari 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter:
Toelichting: Veiligheidsregio

1
Presentatie
Informatieve bijeenkomst ten behoeve van de commissie Samenleving en Bestuur 21 februari a.s., agendapunt 6.3.
Tijdens de regionale informatieavond op 6 februari zijn de raden op hoofdlijnen geïnformeerd over het beleidskader en de beleidsagenda.

De veiligheidsregio is nu aanwezig om lokaal toelichting te geven op de onderliggende stukken bij het raadsvoorstel:
- Concept-Beleidskader 2020 VRBN;
- Actualisatie Risicoprofiel 2018;
- en de concept Beleidsagenda VRBN 2020-2023.

Het raadsvoorstel en de onderliggende stukken vindt u bij de commissie B&S van 21 februari, agendapunt 6.3.
pdf Presentatie (745KB)