link naar deze pagina

* Raadsstukken - 31 december 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsstukken
1.1
Vaststellen voorwaarden anti-speculatiebeding en zelfbewoning
2
Beantwoording technische vragen