link naar deze pagina

* Raadsstukken - 31 december 2020

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsstukken
1.1
Notitie Inventarisatie Ombuigingsmogelijkheden
1.2
Discussienotitie contouren nieuw afvalbeleid
1.3
Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2020
1.4
Memo Opiniërend debat toekomstige zendlicentie
1.6
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan Cromvoirt 2020'
1.8
Initiatiefvoorstel CDA verordening garantstelling
1.9
Toekomstvisie Hart van De Baarzen Vught
1.10
Belasting- en rechtenverordeningen 2021
2
Gevraagde zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen

7
Antwoorden Technische vragen
6.1 Naar aanleiding van technische vragen van D66 sturen wij op verzoek het uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 2018-2020/21. De bijlage volgt zo spoedig mogelijk.