link naar deze pagina

B&W - 19 april 2022

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Algemene documenten:

4
Bezwaar tegen besluit handhaving eigen constatering illegale woning Baarzenstraat 1a en kamerverhuur Baarzenstraat 1 Vught
5
Jaarverslag VTH 2021
6
Beantwoording vragen RvO inzake doorontwikkeling Wegwijs
7
Inzet schoolmaatschappelijk werk voor Primair- en Voortgezet onderwijs uit NPO middelen
8
Vaststelling Afvalbeleidsplan
9
Wijziging Afvalstoffenverordening Vught 2018
10
Schriftelijke vragen ex art.42 RvO van fractie VVD d.d. 29-3-2022 inzake verkeersveiligheidsanalyse rotonde
11
3e tranche Coronamiddelen voor ondersteuning lokale infrastructuur cultuur, jeugd en sociaal-culturele gebouwen
12
Schriftelijke vragen ex art.42 RvO van SP d.d. 29-03-2022 inzake Energietoeslag voor inwoners
13
Beoordeling herontwikkeling Esscheweg 105 (Kiwa KOAC) t.b.v. woningbouw
14
Wijzigen agrarisch bestemming naar bedrijf, Molenstraat 15, Helvoirt
15
Bezwaar beschikking dwansom
pdf B&W voorstel.pdf (372KB)
pdf Bijlage 1.pdf (1.3MB)
pdf Bijlage 2.pdf (356KB)
pdf Bijlage 3.pdf (362KB)