link naar deze pagina

Auditcommissie - 4 maart 2020

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: M.F.H. du Maine

1
Opening
2
Vaststellen
2.1
Vaststellen agenda
2.2
Vaststellen besluitenlijst
2.3
Actiepuntenlijst
3
Mededelingen
3.1
Mededelingen vanuit de commissie
3.2
Mededelingen vanuit het college
4
Lijst ingekomen stukken
5
Ter opiniering
5.1
Interim-letter accountant
5.2
Inventarisatie ombuigingsmogelijkheden 2020-2023
5.3
Vergaderschema 2020
6
Rondvraag en sluiting