link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 14 februari 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: dhr. M.E.E. Versteeg
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
De volgende sprekers hebben zich aangemeld:

1. de heer Schreurs (op persoonlijke titel) - agendapunt 6.1 Bestuurlijke besluitvorming VKA+
2. de heer Peijnenburg (namens, Peijnenburg Vught BV en Hotel de Kruishoeve) - agendapunt 6.1 Bestuurlijke besluitvorming VKA+
3. de heer B. Ceulen (namens diverse bewoners Lekkerbeetjenlaan) - agendapunt 6.1 Bestuurlijke besluitvorming VKA+
4. de heer J. Verhoeven (namens bewoners Helvoirtseweg 199 t/m 207) - agendapunt 6.1 Bestuurlijke besluitvorming VKA+
5. mevrouw N. Theunissen ( namens Werkgroep Jagerboschlaan) - agendapunt 6.1 Bestuurlijke besluitvorming VKA+
6. mevrouw Van Erp (namens vereniging Platform Vught Structureel) - agendapunt 6.1. Bestuurlijke besluitvorming VKA+
7. de heer J.W. Hommes (namens de Fietsersbond) - agendapunt 6.1 Bestuurlijke besluitvorming VKA+
8. de heer T. Pijnenburg (op persoonlijke titel) - agendapunt 6.1 Bestuurlijke besluitvorming VKA+
9. de heer R. Cales (namens iDop Cromvoirt) - agendapunt 6.1 Bestuurlijke besluitvorming VKA+
10. de heer H. Verheijen (op persoonlijke titel) - agendapunt 6.1 Bestuurlijke besluitvorming VKA+
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst/actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
Geen stukken.
6
Ter advisering
6.1
Bestuurlijke besluitvorming VKA+
6.2
Concept kadernota 2020 ODBN
6.3
Onttrekken aan de openbaarheid van de parkeerplaats en parkeervoorzieningen Van Rijckevorselstraat-Esschestraat
7
Rondvraag en sluiting