link naar deze pagina

Gezamenlijke commissie - 9 april 2020

Locatie:
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J.F. Potters
Toelichting: Deze commissie wordt digitaal gehouden.

Wilt u meekijken? klik op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=2Ckh4LjX38g
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen
2.1
Vaststellen agenda
2.2
Vaststellen advieslijst
2.3
Actualiseren voortgangslijst
3
Mededelingen
3.1
Mededelingen vanuit de commissie
3.2
Mededelingen vanuit het college
4
Ter opiniering
5
Ter advisering
5.1
Actualisatie uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2020-2023
Bijlage 3, 4 en 5 zijn vertrouwelijk, omdat daarin financiële inkomsten, uitgaven en risico’s zijn opgenomen.
5.2
Subsidieverstrekking renovatie The Battle Axe
6
Rondvraag en sluiting