link naar deze pagina

Gezamenlijke commissie - 25 juni 2020

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Kadernota

1
Opening
2
Spreekrecht voor publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst/actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit commissie
4.2
Mededelingen vanuit college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
7
Rondvraag en sluiting