link naar deze pagina

Raadsinformatieavonden - 9 mei 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Toelichting: Deze raadsinformatieavond staat in het teken van de verkeerscijfers N65.
Algemene documenten:

0
Programma op hoofdijnen
1
Presentatie verkeerscijfers
Verkeerscijfers N65:
De verkeerscijfers zijn gepubliceerd op de site van Rijksinfra (https://www.rijksinfravught.nl/de+weg+n65/viewer+reconstructie+n65/default.aspx).

Hiervoor is een publieksviewer ingericht waarop ze te raadplegen zijn.
Ook de technische rapportage is daar geplaatst.

De in december gepresenteerde Reconstructie N65 is daar ook te vinden.
Binnenkort worden de aanpassingen in de viewer verwerkt en zijn de tekeningen weer actueel

14 mei: Tijdens de presentatie van donderdag 9 mei 2019 met betrekking tot de verkeerscijfers 2019 zijn twee toezeggingen gedaan.
1. Er is toegezegd om de plot van de verkeerscijfers Jagersboschlaan te verstrekken. De plot geeft de intensiteiten weer ten gevolge van het open stellen van de Jagersboschlaan. Naast de plot is een uitsnede gemaakt die inzoomt op de locatie Jagersboschlaan en de intensiteiten. Zie hiervoor de bijlage 2030 Variant 1 en verkeersmodel uitsnede Jagersboschlaan.
2. Er is toegezegd om in de presentatie de verkeerscijfers op te nemen van de autonome situatie 2017 en 2030. De extra opgenomen pagina’s vind je op blz. 13, 15, 17, 21, 23 en 25 van de presentatie. Zie hiervoor de bijlage Presentatie verkeerscijfers gemeenteraad.
2
Gelegenheid tot stellen van vragen