link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 mei 2020

Locatie: Van der Valk, Valkenzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Toelichting: Deze raadsvergadering staat in het teken van de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N65 Vught.

Via deze link komt u uit op de documenten die horen bij de nota zienswijzen N65 Vught:
https://www.rijksinfravught.nl/de+weg+n65/nieuws+n65/1599306.aspx
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
4
Mededelingen
5
Bespreekstukken
5.1
Burgerinitiatief VughtParticipeert - N65 Duurzaam
5.2
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N65 Vught
Het document 'Bijlage 1.b toelichting Bestemmingsplan' is te groot om op iBabs te plaatsen. Als u op het document klikt krijgt u een link waar u het document kunt downloaden. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie.
6
Sluiting