link naar deze pagina

Commissievergadering - 30 juni 2022

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: W.J. de Graaff

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen van het college
5
Ter advisering
5.1
Jaarstukken 2021
5.2
Bestuursrapportage (burap) I-2022
5.3
Kadernota 2023-2026
6
Rondvraag en sluiting