link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 7 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: Voorbereidende vergadering 7 maart 2019

0
Opening voorbereidende vergadering
01
Vaststelling van de agenda
02
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Watergang – Stiereveld’
03
Debat over het procesvoorstel voor fase III van het traject inzake de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland
04
Debat over de door het college voorgestane werkwijze om bepaalde bestemmingsplannen voortaan te laten opstellen door de initiatiefnemers zelf
05
Behandeling van de motie van GroenLinks inzake het overstappen naar een andere huisbankier
06
Behandeling van de motie van WaterlandNatuurlijk om het college op te roepen een bemiddelende rol op zich te nemen in het overleg tussen ‘Irene Hoe¬ve’ en de provincie inzake de verplaatsing van een loods in Katwoude in verband met de aanleg van een fietspad langs de N247
06.a
Sluiting voorbereidende vergadering
06.b
Opening raadsvergadering (optioneel)
07
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van het ontwerp omgevingsplan ‘Monnickendam – Galgeriet 2019’
08
Sluiting raadsvergadering