link naar deze pagina

Raadscommissie Fysiek domein en Middelen - 7 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R. Masselink
Toelichting: Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur voor inwoners of wilt inspreken, meldt u dit dan uiterlijk maandag 6 mei 2019 vóór 16.30 uur bij de griffie.