link naar deze pagina

Raadscommissie Sociaal domein - 14 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M. van de Kasteelen
Toelichting: Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur voor inwoners of wilt inspreken, meldt u dit dan uiterlijk maandag 13 mei 2019 vóór 16.30 uur bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (1KB)