link naar deze pagina

Commissie Ruimte (hoorzitting) - 5 maart 2019

Locatie: Raadzaal VDL-99-V.121
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Witkamp, J.G.M.
Bundel:
pdf Agendabundel (3,4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling agenda
2
Hoorzitting Bestemmingsplan 1e herziening Honderdland fase 2
Ingediende zienswijzen en concept-nota van beantwoording
3
Hoorzitting Bestemmingsplan Waelplas
Ingediende zienswijzen en concept nota van beantwoording
4
Sluiting