link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 20 juni 2019

Locatie: SH kamer 0.19 griffier
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter:

1
Versterken ombudsfunctie Sociaal Domein (Beantwoording toezegging)
Raadsplein besluitvorming d.d. 8-7-2019 / Lijst ingekomen stukken
2
Jongerentheater ná The Young Ones / Hybride Productiehuis
Raadsplein besluitvorming d.d. 8-7-2019 / Lijst ingekomen stukken
3
Programmeren bedrijventerreinen West-Overijssel
Raadsplein besluitvorming d.d. 8-7-2019 / Lijst ingekomen stukken
4
Veilig Thuis IJsselland
Raadsplein besluitvorming d.d. 8-7-2019 / Lijst ingekomen stukken
5
SSC ONS Toetreding GR gemeente Dalfsen en gemeente Westerveld
Raadsplein besluitvorming d.d. 8-7-2019 / A-voorstel rechtstreeks
6
Intensivering aanpak mensenhandel
Debatronde, agendering volgt na het zomerreces
7.a
Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 11-6-2019
7.b
Niet openbaar verslag d.d. 11-6-2019