Vergaderkalender

VW brieven van het college

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen februari 2021
 • College
 • 1/20/2021
 • Helenadal 30
 • College
 • 1/20/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Stakenborgakker i.c.m. toepassing Wro-coördinatieregeling
 • College
 • 1/19/2021
 • Compensatie corona
 • College
 • 1/14/2021
 • Beantwoording vragen uit de informatiebijeenkomst over bestemmingsplan Buitengebied 2
 • College
 • 1/13/2021
 • Betrekken gemeenteraad projecten Eurocircuit
 • College
 • 1/12/2021
 • Visie 2025 VRBZO
 • College
 • 1/6/2021
 • Verantwoording burgemeester covid-19
 • College
 • 1/6/2021
 • EMA terrein gebiedsontwikkeling
 • College
 • 12/17/2020
 • Transitievisie warmte
 • College
 • 12/16/2020
 • Motie zonnepanelen
 • College
 • 12/16/2020
 • Proceswijziging PlanMER Mest
 • College
 • 12/16/2020
 • Aangaan samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd met het Holland Expat Center South
 • College
 • 12/15/2020
 • Paralleleweg Noord 10
 • College
 • 12/15/2020
 • Inspraak Paraplubestemmingsplan Parkeren, Wonen, Detailhandel en Waterberging
 • College
 • 12/15/2020
 • Vaststelling Uitvoeringsnota Cultuur 2021
 • College
 • 12/15/2020
 • Herontwikkeling Willibrorduslaan 87
 • College
 • 12/15/2020
 • Centrummanagement Valkenswaard
 • College
 • 12/15/2020
 • Stand van zaken werkzaamheden Taskforce
 • College
 • 12/14/2020
 • Pilot Beleidsregel Evenementen Sportpark de Brug, Borkel en Schaft 2021
 • College
 • 12/14/2020
 • Update onderzoek St. Servatius, december 2020
 • College
 • 12/10/2020
 • Kwartaalrapportage GRWRE
 • College
 • 12/9/2020
 • Inspraak ontwikkeling Hofstraat 14
 • College
 • 12/8/2020
 • Schenking aan het Centrum voor Muziek en Dans
 • Directeur Centrum voor Muziek en Dans
 • 12/7/2020
 • Principemedewerking herbestemming Grensweg 15
 • College
 • 12/1/2020
 • Tijdelijke wet maatregelen Cobid-19 en de feestdagen
 • College
 • 11/30/2020
 • Start project “Opstellen beleid en toetsingskaders grootschalige duurzame energie”
 • College
 • 11/25/2020
 • Collectieve ziektekostenverzekering 2021
 • College
 • 11/24/2020
 • Principeverzoek herontwikkeling perceel Maastrichterweg 11
 • College
 • 11/24/2020
 • Principemedewerking tijdelijke afwijking bestemmingsplan Schafterdijk 9
 • College
 • 11/17/2020
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen december 2020
 • College
 • 11/13/2020
 • Opvolging moties en amendementen DO MP Centrum
 • College
 • 11/11/2020
 • Amendement entreegebieden
 • College
 • 11/10/2020
 • Motie Steenbreek
 • College
 • 11/10/2020
 • Subsidieverlening 2021 en vaststelling 2019 subsidiecluster bevorderen sociale cohesie
 • College
 • 11/4/2020
 • Update onderzoek St. Servatius, oktober 2020
 • College
 • 10/28/2020
 • Toegankelijkheid website
 • College
 • 10/27/2020
 • Motie subsidie 2020 Stichting Huiskamer 't Pumpke
 • College
 • 10/27/2020
 • Motie Volop
 • College
 • 10/27/2020
 • Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat van de MRE
 • College
 • 10/22/2020
 • Proces vorming inwonersparticipatie Sociaal Domein Valkenswaard
 • College
 • 10/22/2020
 • Nieuwsbrief Toekomst Eurocircuit - oktober 2020
 • College
 • 10/21/2020
 • Voortgang agenda bestuurlijke voorstellen november 2020
 • College
 • 10/21/2020
 • Septembercirculaire 2020
 • College
 • 10/21/2020
 • Motie Sociale Cohesie
 • College
 • 10/20/2020
 • Uitstel participatieproces Dommelland
 • College
 • 10/13/2020
 • Voortgang bestemmingsplan Buitengebied 2
 • College
 • 10/13/2020
 • Jaarverantwoording toezicht & handhaving kinderopvang 2019
 • College
 • 9/24/2020
 • Korte termijn activiteiten m.b.t. het Eurocircuit
 • College
 • 9/22/2020
 • Uitgebreide omgevingsvergunning Peedijk 23
 • College
 • 9/22/2020