Vergaderkalender

VW brieven overheidsorganisaties en overige instellingen

OnderwerpAfzenderDatum ingekomen
 • Plan Bos & Boom
 • Milieudefensie Eindhoven
 • 11/15/2021
 • Arbeidsmarkt jeugdzorg
 • Jeugdzorg Nederland
 • 11/9/2021
 • Nieuwsflits november 2021
 • Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
 • 11/5/2021
 • Wijziging Code VVR per 1 januari 2022
 • Sociaal Fonds Mobiliteit
 • 10/20/2021
 • Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • 10/14/2021
 • Tractorsluizen Hamont-Achel
 • Stad Hamont-Achel
 • 10/11/2021
 • Nieuwsflits oktober 2021
 • Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
 • 10/7/2021
 • Stand van zaken vaccinatiegraad regio Brabant-Zuidoost
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 9/23/2021
 • Nieuwsbrief 7 september 2021
 • Regionaal meetnet Lucht & Geluid Zuidoost-Brabant
 • 9/20/2021
 • Deelname MRE in Stichting Bizob
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 9/10/2021
 • Jaarstukken 2020
 • Cure Afvalbeheer
 • 8/11/2021
 • Eerste voortgangsrapportage 2021 / zienswijzen begroting 2022
 • Cure Afvalbeheer
 • 8/11/2021
 • Interbestuurlijk toezicht Erfgoedwet: Brabantbreed overzicht tijdigheid en volledigheid toezichtinformatie Monumentenzorg en Archeologie
 • Provincie Noord-Brabant
 • 7/30/2021
 • Voorlopige versie RES 1.0
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 7/23/2021
 • Informatiebrief
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 7/22/2021
 • Programmabegroting 2022
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 7/22/2021
 • Reactie zienswijze
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • 7/14/2021
 • Verkeersontsluiting in relatie tot scenariokeuze toekomst Eurocircuit
 • Gemeente Bergeijk
 • 7/6/2021
 • Informatiebrief raad VvC
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 7/5/2021
 • Eindrapport en procesvoorstel onderzoek regionale monitor brede welvaart
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 7/2/2021
 • Verzoek tot kwijtschelding precario- en reclamebelasting 2021
 • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenswaard
 • 7/1/2021
 • Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 7/1/2021
 • Borgen gegarandeerde werking van telefoon- en lijnverbindingen achter personenalarmering en aanvraag subsidie daarvoor
 • Stichting Stop Lijnkaping i.o.
 • 7/1/2021
 • Aanbieding technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling 2021
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 7/1/2021
 • Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen
 • Ruimte voor Collectief wonen
 • 6/28/2021
 • Raadsinformatie-avond 19 mei 2021
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 6/9/2021
 • Nieuwsbrief 6
 • Regionaal meetnet Lucht & Geluid Zuidoost-Brabant
 • 6/2/2021
 • Orange the World
 • UN Women Nederland
 • 5/25/2021
 • Milieueffectrapportage Regionale Energie Strategie Metropool Eindhoven
 • IVN afdeling Bergeijk-Eersel
 • 5/10/2021
 • Begrotingscirculaire 2021
 • Provincie Noord-Brabant
 • 4/29/2021
 • Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop in 2020
 • Bureau Objectief
 • 4/23/2021
 • Rapport voor beleid houtrook en luchtkwaliteit
 • Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche
 • 4/22/2021
 • Interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2021
 • Provincie Noord-Brabant
 • 4/16/2021
 • Reactie op concept RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven
 • Brabantse Milieufederatie
 • 4/16/2021
 • Voorlopige jaarstukken 2020
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 4/15/2021
 • Voortgangsrapportage 2020
 • Regio Deal Brainport Eindhoven
 • 4/15/2021
 • Concept-Programmajaarverslag 2020
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 4/14/2021
 • Begroting 2022
 • Cure Afvalbeheer
 • 4/14/2021
 • Jaarverslag ondermijning 2020
 • Basisteam Dommelstroom
 • 4/12/2021
 • Begroting 2022-2025
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 4/8/2021
 • Jaarrekening 2020
 • Samenwerking A2-gemeenten
 • 4/8/2021
 • Jaarrekening 2020
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 3/23/2021
 • Nieuwsbrief 5
 • Regionaal meetnet Zuidoost-Brabant
 • 3/22/2021
 • Meer camperplaatsen en stallingen in gemeenten
 • NKC
 • 3/18/2021
 • Concept programmabegroting 2022
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • 3/15/2021
 • Concept-begroting 2022
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 3/10/2021
 • Werkprogramma 2021 en reactienota concept-werkprogramma 2021
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 3/8/2021
 • Regionale herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat, 2e trache
 • Metropoolregio Eindhoven
 • 3/8/2021
 • Nieuwsflits maart 2021
 • Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
 • 3/5/2021
 • Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • 3/4/2021