Moties

Datum vergaderingIndiener(s)OnderwerpStatusAfgewikkeld
 • 14-3-2019
 • Onderhoudswerkzaamheden Schutstraat te Lieshout
 • Ingetrokken
 • 31-1-2019
 • Fractie PvdA
 • Vreemd aan de orde van de dag Kinderpardon
 • Ingetrokken
 • 6-12-2018
 • Fractie De Werkgroep
 • Vuurwerkvrije zones
 • Aangenomen
 • 6-12-2018
 • Fractie De Werkgroep
 • Regentonnen
 • Aangenomen
 • 8-11-2018
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Ramingen sociaal domein
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Fietspad Sonseweg
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Fractie PvdA
 • Betaalbaar houden huur- en koopwoningen
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Fractie PvdA
 • Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Fractie PvdA
 • Verduuzamen bestaande huurwoningen
 • Aangenomen
 • 8-11-2018
 • Fractie De Werkgroep
 • Afvalrace
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Fractie CDA
 • Handhaven realisatieperiode 5 jaar openbare verlichting
 • Ingetrokken
 • 8-11-2018
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Tussenevaluatie ondernemersfonds
 • Aangenomen
 • 30-8-2018
 • Fractie CDA
 • Bermafval
 • Ingetrokken
 • 5-7-2018
 • Fractie CDA
 • Onderzoek wet Natuurbescherming
 • Ingetrokken
 • 5-7-2018
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Woningbouw Buizerdstraat Aarle-Rixtel
 • Ingetrokken
 • 5-7-2018
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Herontwikkeling Baverdestraat Lieshout
 • Ingetrokken
 • 5-7-2018
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Fietspad Sonseweg
 • Ingetrokken
 • 15-3-2018
 • Fractie CDA
 • Vreemd aan de orde van de dag
 • Aangenomen
 • 7-12-2017
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Afvalstoffenheffing
 • Aangenomen
 • 6-7-2017
 • Fractie CDA
 • Ontwikkeling visie buitengebied
 • Aangenomen
 • 6-7-2017
 • Fractie De Werkgroep
 • Afvalscheiding
 • Aangenomen
 • 6-7-2017
 • Fractie De Werkgroep
 • Spoedzoekers Laarbeek
 • Aangenomen
 • 6-7-2017
 • Fractie PvdA
 • Stimulering duurzame landbouw en veeteelt
 • Aangenomen
 • 6-7-2017
 • Fractie CDA
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Ingetrokken
 • 6-7-2017
 • Fractie PvdA
 • Fairtrade gemeente
 • Verworpen
 • 6-7-2017
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Buiten beter app
 • Aangenomen
 • 6-7-2017
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Extra woningbouwlocaties Aarle-Rixtel
 • Aangenomen
 • 6-7-2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Samenwerking partners huivestingsproblemen
 • Ingetrokken
 • 6-7-2017
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Integraal ouderenbeleid
 • Aangenomen
 • 1-6-2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bereikbaarheidsakkoord N279 Veghel-Asten
 • Verworpen
 • 20-4-2017
 • Fractie CDA
 • Woonvisie 2017
 • Aangenomen
 • 20-4-2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Democratische vernieuwing in Laarbeek
 • Aangenomen
 • 20-4-2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • De Kloof tussen inwoners en politiek
 • Verworpen
 • 20-4-2017
 • Fractie De Werkgroep
 • Jongerenraad
 • Aangenomen
 • 16-3-2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Duurzaamheidslening
 • Aangenomen
 • 2-2-2017
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Appartementen en parkeerplaatsen in de voormalige bieb en heemkamer, Boscheweg, Aarle-Rixtel
 • Aangenomen
 • 10-11-2016
 • Fractie De Werkgroep
 • Cultureel erfgoed
 • Ingetrokken
 • 10-11-2016
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Grondexploitatie
 • Verworpen
 • 10-11-2016
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • One woningen
 • Aangenomen
 • 10-11-2016
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Huisvesting
 • Aangenomen
 • 10-11-2016
 • Fractie PvdA
 • Bestrijding kinderarmoede
 • Aangenomen
 • 10-11-2016
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Eigen bijdrage WMO
 • Verworpen
 • 10-11-2016
 • Fractie De Werkgroep
 • Openbaar groen
 • Ingetrokken
 • 20-10-2016
 • Fractie CDA
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau
 • Verworpen
 • 20-10-2016
 • Fractie CDA
 • Landschapsinvesteringsregeling
 • Ingetrokken
 • 8-9-2016
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Huishoudelijk Hulp
 • Ingetrokken
 • 7-7-2016
 • Fractie CDA
 • Woonvisie
 • Ingetrokken
 • 7-7-2016
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Woningbouw Aarle-Rixtel
 • Verworpen
 • 7-7-2016
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Toepassing verhoging OZB met 3% in 2020
 • Ingetrokken
 • 7-7-2016
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Ontwikkelen onderwijsvisie
 • Ingetrokken