Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 17-4-2019
 • Aanvullende reactie op Kaderbrief 2020 Senzer
 • 17-4-2019
 • Maatregelen verkeersveiligheid Kerkakkers in samenhang met schoolwoningen Commanderij College
 • 11-4-2019
 • Overzicht financiën afval 2018
 • 21-3-2019
 • Basisplanning 'Wat gaan we er voor doen in 2019'
 • 15-3-2019
 • Invulling motie met betrekking tot het beschikbaar stellen van regentonnen, bezinkbakken of bodeminfiltratiesystemen.
 • 1-3-2019
 • Stand van zaken Wmo-huishoudelijke ondersteuning
 • 22-2-2019
 • Stand van Zaken Visie Buitengebied Laarbeek
 • 13-2-2019
 • Derde kwartaalrapportage 2018 Peelgemeenten
 • 7-2-2019
 • Planstudie N615 - N272 Beek en Donk-Gemert
 • 6-2-2019
 • Handhavingsprogramma 2019
 • 6-2-2019
 • Jaarplan 2019 Doelmatig waterbeheer Brabantse Peel
 • 30-1-2019
 • Planning & Control cyclus 2019
 • 30-1-2019
 • Duurzaamheidsleningen
 • 23-1-2019
 • Abonnementstarief huishoudelijke ondersteuning
 • 16-1-2019
 • Onderzoek door Universiteit van Tilburg naar opkomstbevordering verkiezingen
 • 16-1-2019
 • Decembercirculaire 2018 Gemeentefonds
 • 10-1-2019
 • Uitgangspunten kostenverdeelmethode Belastingsamenwerking Oost-Brabant
 • 10-1-2019
 • Provinciale beoordeling begroting 2019 Laarbeek
 • 10-1-2019
 • Amendement artikel 220f lid 2 Gemeentewet
 • 9-1-2019
 • Voortgang ombouw openbare verlichting naar LED
 • 12-12-2018
 • Deelname aan het project Stagestad Helmond
 • 12-12-2018
 • Regionale energiestrategie
 • 27-11-2018
 • RIB De Groene Zone
 • 12-11-2018
 • Beleid rondom snoeihout
 • 9-11-2018
 • Verkeersveiligheidsrapportage 2014 t/m 2e kwartaal van 2018
 • 2-11-2018
 • Verkennende studie Bundelroutes Zuidoost-Brabant
 • 24-10-2018
 • Tussenevaluatie programma Laarbeek Energiek 2018
 • 19-10-2018
 • Raadsvragen aardgasvrije nieuwbouw
 • 16-10-2018
 • Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022
 • 10-10-2018
 • Uitvoeringsprogramma 2017-2021 naar aanleiding van motie CDA-fractie van 20 april 2017
 • 4-10-2018
 • Informeren stand van zaken monumentenbeleid
 • 14-9-2018
 • Werkagenda verantwoorde jeugdhulp Peelgemeenten 2018-2022
 • 14-9-2018
 • Rapportage budget ODZOB
 • 13-9-2018
 • Schriftelijke vragen ex art. 37 RvO van De Werkgroep m.b.t. locatie Bakelseweg 27 te Aarle-Rixtel
 • 13-9-2018
 • Kennisname jaarverslag toezicht Kinderopvang 2017
 • 13-9-2018
 • Toezichtoordeel Archief- en Informatiebeheer 2018
 • 10-9-2018
 • Sanering Oranjeplein in Mariahout
 • 6-9-2018
 • Herzieningsbesluit Gebiedsaanwijzing aardgasvrije nieuwbouw
 • 30-8-2018
 • Tussenevaluatie Ondernemersfonds
 • 29-8-2018
 • Eenmalige investering vervanging ballenvangers sportparken
 • 24-8-2018
 • Ongevallencijfers 2014-2017
 • 24-8-2018
 • Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie
 • 23-8-2018
 • Gebiedsaanwijzing aardgasvrije nieuwbouw
 • 8-8-2018
 • Moties ABL en Werkgroep over woningbouw in Aarle-Rixtel en huisvesting spoedzoekers.
 • 6-7-2018
 • Omgevingsvergunning kap bosje Hoge Akkers
 • 6-7-2018
 • Beheersmaatregelen inkoop jeugdzorg Eindhoven
 • 6-7-2018
 • Invulling woningbouwcapaciteit Laarbeek
 • 6-7-2018
 • Voortgang proces duurzaamheid sportparken Laarbeek
 • 6-7-2018
 • Gronden te verwerven aan de Klokkengietersstraat t.b.v. woningbouwplan De Klokkengieterij
 • 29-6-2018
 • Maart- en Meicirculaire gemeentefonds 2018