Toezeggingen (iBabs)

Gedaan inDatumOnderwerpToegezegd doorAfgedaan
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Vaststellen Afwegingskader verbonden partijen (381). ID 362.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Vaststellen Afwegingskader verbonden partijen (381). ID 363.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.c. Raadsbrief: Startnotitie re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (676). ID 367.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.b. Motie D66 m.b.t. het instellen van een Gemeenteraden-Overleg H10. ID 360.
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Vaststellen Afwegingskader verbonden partijen (381). (ID 361).
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.c. Raadsbrief: Startnotitie re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (676). ID 365.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.c. Raadsbrief: Startnotitie re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (676). ID 366.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 9 okt. 2018.
 • 9-10-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Vaststellen Afwegingskader verbonden partijen (381). ID 364.
 • Wethouder J.W. Rouwendal
 • Raadsforum: 8 jan. 2019.
 • 8-1-2019
 • 3.a.3 TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: interpellatie GBLV inzake wekelijks inzamelen van restafval (raadslid de heer Rozenberg). ID 383.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 8 jan. 2019.
 • 8-1-2019
 • 3.e Beantwoording schriftelijke vragen VVD n.a.v. Uitspraak Rechtbank Den Haag inzake bomenkap. ID 385.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 8 jan. 2019.
 • 8-1-2019
 • 3.c Motie D66 (mevrouw Bos) inzake Groene Platte Daken. ID 384.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 8 jan. 2019.
 • 8-1-2019
 • 3.a.1 TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: Mogelijke sluiting HMC Antoniushove. ID 381.
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 8 jan. 2019
 • 8-1-2019
 • 3.a.3 TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: interpellatie GBLV inzake wekelijks inzamelen van restafval (raadslid de heer Rozenberg). ID 382.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 8 jan. 2018.
 • 8-1-2019
 • 3.a.1 TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: Mogelijke sluiting HMC Antoniushove. (ID 380).
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 4 sept. 2018.
 • 4-9-2018
 • 2.c. Raadsbrief: beantwoording schriftelijke vragen OV Leidschendam-Zuid / Stompwijk (583). ID 351.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 4 sept. 2018.
 • 4-9-2018
 • 2.b. Raadsbrief: Financiële zelfredzaamheid (588). ID 348.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 4 sept. 2018.
 • 4-9-2018
 • 2.d. Raadsvoorstel: Eerste herziening 2018 van de grondexploitatie Klein Plaspoelpolder (559). ID 352.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 4 sept. 2018.
 • 4-9-2018
 • 2.c. Raadsbrief: beantwoording schriftelijke vragen OV Leidschendam-Zuid / Stompwijk. ID 349.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 4 sept. 2018
 • 4-9-2018
 • 2.b. Raadsbrief: Financiële zelfredzaamheid (588). ID 347.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 4 sept. 2018
 • 4-9-2018
 • 2.c. Raadsbrief: beantwoording schriftelijke vragen OV Leidschendam-Zuid / Stompwijk (583). ID 350.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.d. Raadsvoorstel: Project Rijnlandlaan
 • nader uitgewerkt stedenbouwkundig plan en 1ste herziening grondexploitatie (563). ID 341.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.e. Raadsvoorstel Verhoging investeringskrediet bouw Integraal Kindcentrum De Tol 251 (544). ID 343.
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.e. Raadsvoorstel Verhoging investeringskrediet bouw Integraal Kindcentrum De Tol 251 (544). ID 342.
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.b.1. Raadsbrief Verhoging bijdrage Avalex 2018 en 2019 (584). ID 336.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.c. Raadsvoorstel: Het wijzigen van de Apv ten behoeve van de toepassing van artikel 151d Gemeentewet (Wet aanpak woonoverlast). ID 337.
 • Burgemeester dhr. K. Tigelaar
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.b.1. Raadsbrief Verhoging bijdrage Avalex 2018 en 2019 (584). ID 335.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.b.1. Raadsbrief Verhoging bijdrage Avalex 2018 en 2019 (584). ID 334.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.c. Raadsvoorstel: Het wijzigen van de Apv ten behoeve van de toepassing van artikel 151d Gemeentewet (Wet aanpak woonoverlast). ID 339. (8-1-2019: Afgedaan).
 • Burgemeester dhr. K. Tigelaar
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.b.1. Raadsbrief Verhoging bijdrage Avalex 2018 en 2019 (584). ID 333.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018.
 • 28-8-2018
 • 2.d. Raadsvoorstel: Project Rijnlandlaan
 • nader uitgewerkt stedenbouwkundig plan en 1ste herziening grondexploitatie (563). ID 340.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018
 • 28-8-2018
 • 2.b.1. Raadsbrief verhoging bijdrage Avalex 2018 en 2019 (584). ID 332.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 28 aug. 2018
 • 28-8-2018
 • 2.c. Raadsvoorstel: Het wijzigen van de Apv ten behoeve van de toepassing van artikel 151d Gemeentewet (Wet aanpak woonoverlast). ID 338.
 • Burgemeester dhr. K. Tigelaar
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.b. Raadsvoorstel: Vaststellen re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (764). ID 370.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Conceptadvies ongelijkvloerse kruispunten N14 (765). ID 374.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.b. Raadsvoorstel: Vaststellen re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 (764). ID 371.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.c. Raadsvoorstel: Vaststellen Minimabeleid 2019-2022 (744). ID 373.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.c. Raadsvoorstel: Vaststellen Minimabeleid 2019-2022 (744). ID 372.
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.d. Raadsvoorstel: Conceptadvies ongelijkvloerse kruispunten N14 (765). ID 375.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 27 nov. 2018.
 • 27-11-2018
 • 3.a.1 Vragenuur (de heer Van Veller m.b.t. BALV VNG 30 november). (ID 369).
 • Wethouder N. Stemerdink
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • 2.a.1 Interpellatie door de heer Van Rossum (GroenLinks) en de heer Van Maldegem (D66) over vertragingen op diverse beleidsterreinen. ID 355.
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • 2.c. Moties inzake het afvalbeleid (aangekondigd tijdens de raad van 28 augustus 2018). ID 358.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • 2.a.1 Interpellatie door de heer Van Rossum (GroenLinks) en de heer Van Maldegem (D66) over vertragingen op diverse beleidsterreinen. ID 356.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • 2.a.1 Interpellatie door de heer Van Rossum (GroenLinks) en de heer Van Maldegem (D66) over vertragingen op diverse beleidsterreinen. ID 354.
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • 2.a.1 Interpellatie door de heer Van Rossum (GroenLinks) en de heer Van Maldegem (D66) over vertragingen op diverse beleidsterreinen. ID 353
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 25 sept. 2018
 • 25-9-2018
 • 2.a.1 Interpellatie door de heer Van Rossum (GroenLinks) en de heer Van Maldegem (D66) over vertragingen op diverse beleidsterreinen. ID 357.
 • Wethouder A.J.W. van Eekelen
 • Raadsforum: 22 jan. 2019.
 • 22-1-2019
 • 3.d. Raadsbrief: voortgang en aanpak Bereikbaarheid Damcentrum (957). ID 388.
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 22 jan. 2019.
 • 22-1-2019
 • 3.d. Raadsbrief: Voortgang en aanpak Bereikbaarheid Damcentrum (957). ID 387.
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 22 jan. 2019
 • 22-1-2019
 • 3.d. Raadsbrief: voortgang en aanpak Bereikbaarheid Damcentrum (957). ID 386.
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 19 juni 2018
 • 19-6-2018
 • 2b. Raadsvoorstel: Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024 (540). ID 328.
 • Wethouder J. Bouw
 • Raadsforum: 19 juni 2018
 • 19-6-2018
 • 2b. Raadsvoorstel: Inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024 (540). (22/6: Afgedaan).
 • Wethouder J. Bouw