Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 12-6-2019
 • 12-6-2019
 • DOC-19-162898
 • Z-19-064055
 • Toilettenbeleid
 • Continentie Stichting Nederland
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • Systeemfouten bij jeugdzorgorganisaties en rechterlijke macht
 • Stichting Dutch Child Center
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • DOC-19-162316
 • Z-19-063820
 • Jaarverslag 2018
 • VNG
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • Overdracht wegen Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier
 • Westfriesland
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • DOC-19-162684
 • Z-18-044249
 • Beantwoording schrijven inzake verzoek reactie bp DEK-terrein
 • College B&W Medemblik
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • Activiteiten aanpak mensen met verward gedrag
 • Veiligheidsregio
 • 6-6-2019
 • 6-6-2019
 • DOC-19-161433
 • Z-19-063476
 • Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden begrotingswijziging 2019
 • GGD Hollands Noorden
 • 6-6-2019
 • 6-6-2019
 • DOC-19-161447
 • Z-19-063481
 • vandalisme op de volkstuinen aan de Lent in Midwoud
 • Bekend bij de griffie
 • 6-6-2019
 • 6-6-2019
 • DOC-19-161250
 • Z-19-061573
 • Kaderbrief Financieel Toezicht 2020
 • Provincie Noord-Holland
 • 5-6-2019
 • 5-6-2019
 • DOC-19-160985
 • Z-19-063310
 • Adhesiebetuiging financiĆ«le impact invoering Omgevingswet
 • Gemeente De Buch
 • 4-6-2019
 • 4-6-2019
 • DOC-19-160768
 • Z-19-063223
 • Adhesiebetuiging harddraverij en de gevolgen van de Wet aanpassing Kansspelbelasting
 • Gemeente Beverwijk
 • 4-6-2019
 • 4-6-2019
 • DOC-19-147487
 • Z-19-049614
 • Reactie college B&W Principeverzoek S. Koopmanstraat 161 Wervershoof
 • College B&W Medemblik
 • 3-6-2019
 • 3-6-2019
 • DOC-19-159242
 • Z-19-058957
 • Nieuwe controleverklaring concept Jaarrapportage 2018 WerkSaam Westfriesland
 • WerkSaam
 • 3-6-2019
 • 3-6-2019
 • DOC-19-160903
 • Z-19-063292
 • Digitaal jaarverslag Westfriese Bibliotheken 2018
 • Westfriese Bibliotheken
 • 29-5-2019
 • 29-5-2019
 • DOC-19-160148
 • Z-19-062963
 • Motie Maatschappelijke opgaven en ambities Pact van WF
 • Gemeente Enkhuizen
 • 29-5-2019
 • 29-5-2019
 • DOC-19-159354
 • Z-19-062756
 • gesprekken VNG en kabinet over tekorten sociaal domein (nav motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II)
 • VNG
 • 29-5-2019
 • 29-5-2019
 • DOC-19-160150
 • Z-19-062974
 • Motie harddraverij en kansspelbelasting
 • Gemeente Enkhuizen
 • 28-5-2019
 • 28-5-2019
 • DOC-19-158941
 • Z-19-062593
 • Moties ALV en overleg met kabinet op basis van motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II
 • VNG
 • 27-5-2019
 • 27-5-2019
 • DOC-19-158700
 • Z-19-061213
 • onveilige verkeerssituatie Dorpsweg in Twisk
 • Bekend bij de griffie
 • 27-5-2019
 • 27-5-2019
 • DOC-19-159102
 • Z-19-049614
 • Zienswijze S. Koopmanstraat 161
 • Bekend bij de griffie
 • 27-5-2019
 • 27-5-2019
 • DOC-19-159104
 • Z-19-062651
 • Ontslagverzoek commissielid GemeenteBelangen
 • J. van IJzerloo
 • 27-5-2019
 • 27-5-2019
 • DOC-19-159030
 • Z-19-062614
 • Orange the World 2019 (campagne tegen geweld tegen vrouwen)
 • UN Women Nederland
 • 27-5-2019
 • 27-5-2019
 • DOC-19-158520
 • Z-19-062406
 • Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid
 • Secretariaat-Kennisplatformveehouderij
 • 22-5-2019
 • 22-5-2019
 • DOC-19-158083
 • Z-19-060311
 • Beleid op bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en - commissies jaar 2019
 • VNG
 • 21-5-2019
 • 21-5-2019
 • DOC-19-157818
 • Z-19-062208
 • Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
 • VNG
 • 20-5-2019
 • 20-5-2019
 • DOC-19-157065
 • Z-18-044249
 • Verzoek rectificatie publicatie bestemmingsplan Woningbouw DEK- terrein Medemblik
 • Arag
 • 17-5-2019
 • 17-5-2019
 • DOC-19-156935
 • Z-19-061928
 • onderzoek laagfrequent geluid windturbines
 • Gemeente Hoeksche Waard
 • 16-5-2019
 • 16-5-2019
 • DOC-19-156307
 • Z-19-061681
 • Bezoek gemeente Steenbergen
 • Gemeente Steenbergen
 • 16-5-2019
 • 16-5-2019
 • DOC-19-155878
 • Z-19-061573
 • Kaderbrief Financieel Toezicht 2020
 • Provincie NH
 • 15-5-2019
 • 15-5-2019
 • DOC-19-156274
 • Z-18-028246
 • Voortgang Samenwerken aan Water
 • VNG
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • DOC-19-155423
 • Z-19-061438
 • rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit
 • St. Nederlandse Haarden- en Kachelbranche
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • DOC-19-154714
 • Z-19-061276
 • Informatieverzoek van derden inzake vervangen 5 oude lantaarnpalen voor nostalgische versie in Twisk
 • Bewoners Dorpstraat 27 t&m 40 in Twisk
 • 13-5-2019
 • 13-5-2019
 • DOC-19-155039
 • Z-19-049614
 • Simon Koopmanstraat 161 te Wervershoof
 • Bekend bij de griffie
 • 9-5-2019
 • 9-5-2019
 • DOC-19-153990
 • Z-18-033510
 • FinanciĆ«le positie 2019
 • Provincie NH
 • 8-5-2019
 • 8-5-2019
 • DOC-19-153493
 • Z-19-060882
 • Ontslagverzoek raadslid
 • M. Weeber
 • 6-5-2019
 • 6-5-2019
 • DOC-19-153183
 • Z-19-060798
 • Klimaatbeleid en energietransitie
 • Sociale Alliantie
 • 6-5-2019
 • 6-5-2019
 • DOC-19-152293
 • Z-19-060435
 • Landbouwgif in relatie tot de bescherming van het ongeboren kind en het algemeen belang
 • Bekend bij de griffie
 • 6-5-2019
 • 6-5-2019
 • DOC-19-152254
 • Z-19-060417
 • Beleid op Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO jaar 2019
 • VNG
 • 6-5-2019
 • 6-5-2019
 • DOC-19-146961
 • Z-18-046343
 • Zienswijzen en bestuurlijke reactie
 • GGD Hollands Noorden
 • 2-5-2019
 • 2-5-2019
 • DOC-19-152344
 • Z-19-060454
 • Beantwoording ingekomen stuk reconstructie Oosteinderweg - Dorpsstraat
 • College B&W Medemblik
 • 2-5-2019
 • 2-5-2019
 • DOC-19-151899
 • Z-19-060311
 • Beleid op bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en - commissies jaar 2019
 • VNG
 • 2-5-2019
 • 2-5-2019
 • DOC-19-151884
 • Z-19-060301
 • Beleid op vervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO jaar 2019
 • VNG
 • 1-5-2019
 • 1-5-2019
 • DOC-19-151542
 • Z-19-060197
 • Watersportwinkel Pekelharinghaven, Stadshavens Medemblik BV
 • Bekend bij de griffie
 • 1-5-2019
 • 1-5-2019
 • DOC-19-151709
 • Z-19-060250
 • Programma Zomertijd voor inwoners van Medemblik
 • Bekend bij de griffie
 • 30-4-2019
 • 30-4-2019
 • DOC-19-151504
 • Z-19-060186
 • Motie Drechterland aanpassing verdeelsleutel bijdrage gemeenten Veilig Thuis
 • Gemeente Drechterland
 • 30-4-2019
 • 30-4-2019
 • DOC-19-151410
 • Z-19-060159
 • Aangenomen motie subsidieregeling verwijderen Asbestdaken
 • Gemeente Drechterland
 • 30-4-2019
 • 30-4-2019
 • DOC-19-150107
 • Z-19-059701
 • Realiseren parkeerplaatsen voor bussen nabij het Kerkplein van de Bonifaciuskerk in Medemblik
 • Bekend bij de griffie
 • 30-4-2019
 • 30-4-2019
 • DOC-19-150286
 • Z-19-059795
 • Beleid op herziening Gemeentefonds jaar 2019
 • VNG
 • 25-4-2019
 • 25-4-2019
 • DOC-19-150277
 • Z-19-059790
 • Jaarverslag Archologie West-Friesland 2018
 • Archeologie West-Friesland
 • 25-4-2019
 • 25-4-2019
 • DOC-19-149291
 • Z-18-045953
 • Bestemmingsplan 'Nibbixwoud - Dorpsstraat 12B - 12E' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Bekend bij de griffie