Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 18-6-2019
 • 190618 - 607 Energiemonitor 2019 (DOC-19-159667)
 • 14-6-2019
 • 190614 - 606 Hervorming subsidiemethodiek muziekonderwijs per 2020 (DOC-19-162032)
 • 11-6-2019
 • 190611 - 602 Jaarverslag uitvoeringsprogramma 2018 en uitvoeringsprogramma vergunningsverlening 2019 (DOC-19-149156)
 • 11-6-2019
 • 190611 - 603 Voortgang en planning ontwikkeling woningbouwlocatie DEK-terrein in Medemblik (DOC-19-134393)
 • 11-6-2019
 • 190611 - 605 Portefeuillehoudersoverleg ABZ 12.6.2019 (DOC-19-161092)
 • 11-6-2019
 • 190611 - 604 VVRE 6.6.2019 (DOC-19-159411)
 • 4-6-2019
 • 190604 - 601 Ontwerpbestemmingsplan Sijbekarspel - Westerstraat 18 (DOC-19-157920)
 • 28-5-2019
 • 190528 - 600 Taken en bevoegdheden Archeologie West-Friesland (DOC-19-156918)
 • 28-5-2019
 • 190528 - 599 Jaarverantwoording Toezicht & Handhaving Kinderopvang 2018 (DOC-19-152888)
 • 28-5-2019
 • 190528 - 598 Huisvesting buitenlandse werknemers Nieuwe Dijk 1 (DOC-19-155643)
 • 21-5-2019
 • 190521 - 597 Stand van zaken Stichting Streekomroep West-Friesland (DOC-19-155235)
 • 21-5-2019
 • 190521 - 596 Verkoop grond en opstallen ter plaatse van Dorpsstraat 8 in Abbekerk (DOC-19-126191)
 • 16-5-2019
 • 190516 - 595 Veiligheid Handhavers en Toezichthouders (DOC-19-152787)
 • 14-5-2019
 • 190514 - 594 AB CAW 16 mei 2019 (DOC-19-153225)
 • 14-5-2019
 • 190514 - 593 Ondernemersfonds Meerjarenplan 2019 (DOC-19-148541)
 • 9-5-2019
 • 190509 - 589 Ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren Medemblik’ (DOC-19-139584)
 • 7-5-2019
 • 190507 - 592 Stand van zaken Jeugdzorg Plus (DOC-19-151130)
 • 7-5-2019
 • 190507 - 590 Mogelijkheden Kleingouw 2 Andijk (DOC-19-150209)
 • 30-4-2019
 • 190430 - 591 Ruimtelijke (klimaat)adaptatie
 • gezamenlijke Westfriese aanpak (DOC-19-145457)
 • 29-4-2019
 • 190429 - 585 Vastgoedbeleid (DOC-19-146628)
 • 29-4-2019
 • 190429 - 588 Gebiedsplan Wieringermeer (DOC-19-144609)
 • 24-4-2019
 • 190424 - 586 Resultaten bezoekersonderzoek centrum Medemblik 2018 (DOC-19-142250)
 • 24-4-2019
 • 190424 - 587 Verplaatsing Albert Heijn supermarkt in Nibbixwoud (DOC-19-146993)
 • 24-4-2019
 • 190424 - 584 AB GGD HN 24.4.2019 (DOC-19-147907)
 • 18-4-2019
 • 190418 - 583 Stand van zaken opblaashal Nibbixwoud - Wognum (DOC-19-145413)
 • 9-4-2019
 • 190409 - 581 AB CAW 10 april 2019 (DOC-19-143554)
 • 9-4-2019
 • 190409 - 582 Recreatieschap Westfriesland (RSW) Vergadering Algemeen Bestuur (AB) 10-04-2019 (DOC-19-142743)
 • 2-4-2019
 • 190402 - 580 VVRE 4-4-19 (DOC-19-141293)
 • 2-4-2019
 • 190402 - 578 Rapportage Nulmeting bezoekers recreatie en toerisme gemeente Medemblik 2015-2017 (DOC-19-141204)
 • 2-4-2019
 • 190402 - 577 Portefeuillehoudersoverleg ABZ 3 april 2019 (DOC-19-141606)
 • 2-4-2019
 • 190402 - 574 Oordeel Provincie over toezicht en handhaving omgevingsrecht 2018 (DOC-19-140538)
 • 2-4-2019
 • 190402 - 576 Evaluatie hervorming muziekonderwijs (DOC-19-139379)
 • 2-4-2019
 • 190402 - 579 Advisering MADIVOSA 4 april 2019 (DOC-19-142203)
 • 2-4-2019
 • 190402 - 575 Inzet re-integratiemiddelen Couleur Locale, stand van zaken (DOC-19-139221)
 • 26-3-2019
 • 190326 - 570 Nieuwe MFA voor de kern Abbekerk Lambertschaag (DOC-19-137617)
 • 26-3-2019
 • 190326 - 573 Informatie over onderwijs in JZ+ voorziening Bakkum (DOC-19-141675)
 • 26-3-2019
 • 190326 - 571 Informatieoverzicht AB-vergadering GR's (informatiekliko) (DOC-18-113962)
 • 26-3-2019
 • 190326 - 567 Gevolgen en wijzigingen nav de afnemende bezoekersaantallen bij de publieksbalies (DOC-19-131869)
 • 26-3-2019
 • 190326 - 569 Intentieovereenkomst CPO-Woningbouw DEK terrein Medemblik (DOC-19-139661)
 • 26-3-2019
 • 190326 - 566 AB DeSom 25.3.2019 (DOC-19-137719)
 • 26-3-2019
 • 190326 - 568 Realisatie 2 volwaardige ontsluitingen nieuwbouwproject Tripkouw Oost II Midwoud (DOC-19-134117)
 • 26-3-2019
 • 190326 - 572 Inventarisatie beleid Kromme Leek (DOC-19-139670)
 • 19-3-2019
 • 190319 - 564 Recreatieschap Westfriesland (RSW) Vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) 20-03-2019 (DOC-19-133400)
 • 19-3-2019
 • 190319 - 562 Interbestuurlijk Toezicht Provincie inzake informatiebeheer (DOC-19-122272)
 • 19-3-2019
 • 190319 - 563 Verstrekken schriftelijke stukken door college aan raad(sleden) (DOC-18-106065)
 • 19-3-2019
 • 190319 - 565 Informatienota Raad AB vergadering 13-03-2019 (DOC-19-136141)
 • 19-3-2019
 • 190319 - 561 Aanwijzen van 17 objecten tot gemeentelijk monument en 3 objecten als karakteristiek pand (DOC-19-135351)
 • 13-3-2019
 • 190313 - 558 Uitvoeringsprogramma Toeristische Marketing 2019 (DOC-19-129760)
 • 13-3-2019
 • 190313 - 557 Lange Termijn Accommodatiebeleid (DOC-19-131589)
 • 13-3-2019
 • 190313 - 556 Rapportage 2018 aantal bezwaarschriften, klachten e.d. (DOC-19-133820)