Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen

CodeAgendaVergaderorgaanPortefeuillehouderOnderwerpDatum behandelingAfgedaan
 • 21-004
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Afspraken Frankenbeemdweg
 • 21-003
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Mobiliteitsvisie
 • 21-002
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Kosten ondertunneling singel 1940-1945
 • 21-001
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Fietstunnel, Ussenstraat Kennedybaan
 • 20-65
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Respijtzorg
 • 20-064
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Onderzoek luchtkwaliteit
 • 20-063
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Aandachtsgebied 2021-2022 Wmo
 • 20-062
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Ciëntervaringsonderzoek en Wmo-monitorrapportage
 • 20-061
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Maatregelen tegen het verdienmodel van bezwaar maken tegen de WOZ-waarde
 • 20-060
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Algoritme bestand bij de BSOB
 • 20-059
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • BSOB
 • 2/25/2021
 • 20-058
 • Adviescommissie Sociaal Besstuurlijk
 • T. van Kessel
 • Gratis mondkapjes voor minima
 • 2/25/2021
 • 20-057
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Nieuwe deelnemer BHIC
 • 5/20/2021
 • 20-055
 • Adviescommissie Ruimte
 • Amendement / Motie De bouw een TOP-sector voor Oss
 • 6/3/2021
 • 20-054
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Integrale behandeling cultuurnota Oss en postioneringsonderzoek van theater de Lievekamp
 • 2/25/2021
 • 20-053
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie Eenmalige COVID-19 gratificatie BOA's gemeente Oss
 • 20-052
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Motie verbinding jeugdzorg en onderwijs
 • 6/21/2021
 • 20-051
 • Adviescomissie Ruimte
 • Amendement / Motie Walstroom
 • 20-049
 • adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Raden in verzet
 • 20-048
 • Adviescommissie Ruimte
 • inwoners kunnen containers behouden
 • 2/25/2021
 • 20-047
 • Adviescommissie Ruimte
 • Pilot afval scheiden loont
 • 6/30/2022
 • 20-044
 • Adviescommissie Ruimte
 • Besloten besluitenlijst
 • 20-043
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Kiosk verlichting Jan Cunenpark
 • 20-041
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie 100.000 gemeente in woord en daad
 • 7/17/2021
 • 20-033
 • Adviescommissie Sociaal bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Contract ONS Welzijn
 • 11/4/2021
 • 20-032
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • PGB-kader
 • 6/24/2021
 • 20-031
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Strategische agenda regionale samenwerking
 • 20-002
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Huidige huurders terug in walkwartier
 • 4/1/2021
 • 19-093
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Eenzaamheid bestrijden door Lief en Leed straten
 • 7/8/2021
 • 19-084
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Raad en daad voor de jongerenraad
 • 6/30/2021
 • 19-081
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Investeringskalender project aanpak maatschappelijk vastgoed
 • 19-077
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Breed subsidiebeleid
 • 4/1/2021
 • 19-072
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) RIB, juridische en financiele gevolgen uittreding uit de nog op te richten stichting Maashorst
 • 4/8/2021
 • 19-065
 • Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Cultuurnota
 • 2/25/2021
 • 19-061
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (LWE) Motie Slim doorstromen op Singel 40 - 45
 • 6/3/2021
 • 19-060
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Subsidieverordening ONS welzijn
 • 8/26/2021
 • 19-049
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Reactie rapport Raadgever Sociaal Domein
 • 4/1/2021
 • 19-048
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Bekostigingsmodel Ons Welzijn
 • 4/1/2021
 • 19-046
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Coöperatie voor de toegang
 • 12/2/2021
 • 19-044
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Windmolenpark Elzenburg de Geer: Duurzaamheidsfonds
 • 6/3/2021
 • 19-037
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Participatie energieopwekking
 • 6/3/2021
 • 18-140
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Verenigingen en stichtingen verdienen OZB-verlaging
 • 12/30/2021
 • 18-120
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Dierenwelzijnsbeleid
 • 3/26/2020
 • 18-119
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (VB) Geffense Plas
 • 3/28/2019
 • 18-115
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (RO) Motie Pilot Religieus Erfgoed
 • 12/17/2020
 • 18-113
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Participatie
 • 6/3/2021
 • 18-111
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Opvolging rapport rekenkamercommissie 'What's in it for Oss'
 • 6/24/2021
 • 18-110
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Uitwerken rekenkamercommissie rapport 'What's in it for Oss?'
 • 6/24/2021
 • 18-093
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Visie Toekomst Agrarische Sector
 • 3/25/2021
 • 18-092
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Consequenties voor groen in ruimtelijke plannen duidelijker in beeld
 • 6/3/2021