Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen

CodeAgendaVergaderorgaanPortefeuillehouderOnderwerpDatum behandelingAfgedaan
 • 19-027
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (SMM) Transitietraject met ONS Welzijn
 • 19-026
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (SMM) Kosten (ouderen)activiteiten
 • 19-025
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) Resultaten Muziek in de klas.
 • 19-024
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) Verdere uitwerking motie innovatie depressieaanpak
 • 19-023
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) STORM project
 • 19-022
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) SPUK subsidie
 • 19-021
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie Behoud Straatcoaches in Oss
 • 19-020
 • Adviescommissie Ruimte
 • Motie Onoverdekte uitloop pluimvee
 • 19-019
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Notitie over toezicht en handhaving
 • 13-6-2019
 • 19-016
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Verduurzaming helpt sociale huurder
 • 28-3-2019
 • 19-015
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Verkeersveiligheid kindcentrum Sterrebos ivm plannen pan Geurts
 • 28-3-2019
 • 19-014
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (SRO) Grootschalige mestverwerking
 • 28-3-2019
 • 19-011
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Jeugdzorg
 • 13-6-2019
 • 19-010
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Ons Welzijn
 • 10-10-2019
 • 19-008
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie Bevrijding van Oss
 • 10-10-2019
 • 19-007
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Wijkpunt De Hille
 • 19-005
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Prestatieafspraken woningbouwco√∂peraties (duurzaamheidsakkoord)
 • 13-6-2019
 • 19-004
 • Adviescommissie Ruimte
 • K. van Geffen
 • (VB) Fonds zonnepanelen scholen
 • 28-3-2019
 • 19-003
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (VB) Leiweg 3 in Geffen
 • 9-5-2019
 • 18-140
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Verenigingen en stichtingen verdienen OZB-verlaging
 • 13-6-2019
 • 18-138
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM) Wmo en regresrecht
 • 9-5-2019
 • 18-137
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM) Wijkverpleegkundige & Sociaal team
 • 13-6-2019
 • 18-136
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (LWE) Evaluatie Pilot dagtarief parkeren centrum Oss
 • 28-3-2019
 • 18-133
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • (SMM) Invulling coalitieakkoord (antwoord brief dorpsraad Ravenstein)
 • 18-132
 • Adviescommissie Ruimte
 • F. den Brok
 • (VB) Huurprijzen UIThuis
 • 4-7-2019
 • 18-130
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Zonnepanelen op nieuwe bedrijven
 • 18-129
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (RO) Motie Voortgang Welstand
 • 28-3-2019
 • 18-128
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Oss innoveert
 • 28-11-2019
 • 18-127
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Leren van best practices afvalinzameling en -verwerking
 • 16-5-2019
 • 18-126
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Werkervaringsplaats Schadewijk
 • 13-6-2019
 • 18-125
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Visie van Oss op de Maashorst
 • 13-6-2019
 • 18-121
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (SMM) Werkwijze wijk- en dorpsraden
 • 13-6-2019
 • 18-120
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Dierenwelzijnsbeleid
 • 18-119
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (VB) Geffense Plas
 • 28-3-2019
 • 18-115
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (RO) Motie Pilot Religieus Erfgoed
 • 10-10-2019
 • 18-113
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Participatie
 • 9-5-2019
 • 18-111
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Opvolging rapport rekenkamercommissie 'What's in it for Oss'
 • 28-11-2019
 • 18-110
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Uitwerken rekenkamercommissie rapport 'What's in it for Oss?'
 • 28-11-2019
 • 18-108
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (SMM) Evenementenbeleid
 • 28-11-2019
 • 18-099
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Asbest
 • 9-5-2019
 • 18-098
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (RO) Grootschalige energieopwekking polders
 • 18-093
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Visie Toekomst Agrarische Sector
 • 20-6-2019
 • 18-092
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (RO) Motie Consequenties voor groen in ruimtelijke plannen duidelijker in beeld
 • 18-091
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Motie Promotie recreatie en toerisme
 • 28-3-2019
 • 18-089
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) Motie Armoedebestrijding door preventie
 • 13-6-2019
 • 18-087
 • Adviescommissie Ruimte
 • T. van Kessel
 • (MM) Motie niets over inwoners, zonder inwoners
 • 18-086
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • (VB) Aankoopprotocol
 • 13-6-2019
 • 18-073
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM)Loslaten harmonisatiemodel subsidies
 • 28-11-2019
 • 18-072
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (LWE) Motie onderzoek ontsluiting Oijense Zij
 • 13-6-2019
 • 18-055
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMP) Motie Versterking Right to Challenge
 • 28-3-2019