Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen

CodeAgendaVergaderorgaanPortefeuillehouderOnderwerpDatum behandelingAfgedaan
 • 20-039
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie capaciteit probleem van Oss 20 nav mislukt experiment met non-invill veld
 • 20-038
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie Scenario's steunpakket Corona
 • 20-037
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie Lobby coronalasten buite de begroting
 • 20-036
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie Juist niet bezuinigen in Corona tijd
 • 20-035
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie Schone lucht akkoord
 • 20-034
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie Onderzoek relatie luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen
 • 20-033
 • Adviescommissie Sociaal bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Contract ONS Welzijn
 • 20-032
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • PGB-kader
 • 20-031
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Strategische agenda regionale samenwerking
 • 20-030
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie scenario's steunpakket
 • 20-029
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie lobby coronalasten buiten de begroting
 • 20-028
 • Adviescommissie Sociaal bestuurlijk
 • Motie juist niet bezuinigen in Corona tijd
 • 20-027
 • Adviescommissie Ruimte
 • Motie schone lucht akkoord
 • 20-026
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie onderzoek luchtwegklachten en luchtkwaliteit
 • 20-025
 • Adviescommissie Ruimte
 • Motie inzet van Oss m.b.t. de Regionale Energie Strategie (RES) van Noord OOst Brabant (NOB)
 • 4/16/2020
 • 20-024
 • adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie Heldere definitie van het begrip jeugdzorg
 • 20-023
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie gedegen financiele onderbouwing verordening individuele studietoeslag
 • 20-022
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie Impact individuele studietoeslag vergroten
 • 20-021
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Heuvel
 • 6/11/2020
 • 20-017
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie Zienswijze Oss over voorgenomen fusie Landerd en Uden
 • 6/11/2020
 • 20-016
 • Adviescommissie Ruimte
 • Motie Besparing is een wezenlijk onderdeel van de energietransitie en dus ook van ons RES bod
 • 6/18/2020
 • 20-015
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie Vuurwerk anders
 • 9/10/2020
 • 20-014
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Stabiele gemeentefinanciĆ«n - trap-op-trap-af systematiek
 • 20-013
 • Commissie Ruimte
 • Motie Woonvisie
 • 20-005
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Plattelandswoningen
 • 20-003
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Parkeer balans Walkwartier
 • 9/10/2020
 • 20-002
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Huidige huurders terug in walkwartier
 • 1/28/2021
 • 20-001
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Antwoord op ingekomen brief, heer Verstegen, openbare aanbesteding verplicht
 • 9/10/2020
 • 19-094
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Naar een beter jeugdzorg
 • 7/9/2020
 • 19-093
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Eenzaamheid bestrijden door Lief en Leed straten
 • 19-092
 • Adviescommissie Ruimte
 • Motie Mogelijkheid van lening voor pelletkachels en biomassaketels vervalt
 • 19-091
 • Adviescommissie Ruimte 28 november 2019
 • J. van Orsouw
 • Vragen GroenLinks, fietsenstalling
 • 19-088
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie Toekomstbestendige gemeentelijke organisatie
 • 7/9/2020
 • 19-087
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie Prioritering is een bevoegdheid van de gemeenteraad
 • 7/9/2020
 • 19-086
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Motie Maatschappelijk aanbesteden van wonen in kleine kernen
 • 19-084
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Raad en daad voor de jongerenraad
 • 6/30/2021
 • 19-081
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Investeringskalender project aanpak maatschappelijk vastgoed
 • 19-080
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Cao voor werknemers met een arbeidsbeperkingen
 • 12/3/2020
 • 19-079
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Laagdrempelig ontmoeten in De Hille
 • 12/3/2020
 • 19-077
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Breed subsidiebeleid
 • 12/17/2020
 • 19-075
 • (LWE) Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Zonnepanelen op daken
 • 6/18/2020
 • 19-073
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (IBOR) Wiel Geffen
 • 1/30/2020
 • 19-072
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) RIB, juridische en financiele gevolgen uittreding uit de nog op te richten stichting Maashorst
 • 1/30/2020
 • 19-069
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (IBOR) Beheerplannen Havens
 • 12/3/2020
 • 19-066
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Beleid laagdrempelig ontmoeten
 • 10/15/2020
 • 19-065
 • Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Cultuurnota
 • 12/3/2020
 • 19-063
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (LWE) Motie Vergroening stadshart Oss
 • 4/9/2020
 • 19-061
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • (LWE) Motie Slim doorstromen op Singel 40 - 45
 • 12/3/2020
 • 19-060
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Subsidieverordening ONS welzijn
 • 10/15/2020
 • 19-049
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Reactie rapport Raadgever Sociaal Domein
 • 9/10/2020