Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen

CodeAgendaVergaderorgaanPortefeuillehouderOnderwerpDatum behandelingAfgedaan
 • 19-068
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Rekenkamercommissie rapport Vindbaarheid en beschikbaarheid specialistische jeugdhulp Oss
 • 19-067
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Terugkoppeling ontwikkelagenda jeugd
 • 2/22/2020
 • 19-066
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Beleid laagdrempelig ontmoeten
 • 6/26/2020
 • 19-065
 • Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Cultuurnota
 • 11/28/2019
 • 19-064
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Begroting in 1 oogopslag
 • 11/7/2019
 • 19-063
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Motie Vergroening stadshart Oss
 • 19-062
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Motie MuziekMatch
 • 19-061
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Motie Slim doorstromen op Singel 40 - 45
 • 19-060
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Subsidieverordening ONS welzijn
 • 19-059
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Motie Behoud bewaakte fietsenstalling Spoorlaan
 • 19-058
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Samenwerken aan de toekomst van NOK
 • 19-057
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • J. van Orsouw
 • Informatie over CMO en centrumondernemers
 • 9/5/2019
 • 19-056
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie aantrekken van extra middelen via subsidies of vanuit fondsen
 • 11/7/2019
 • 19-055
 • Adviescommissie Ruimte/Sociaal Bestuurlijk
 • J. van Orsouw
 • Motie Walkwartier
 • 19-054
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Motie Maashorst
 • 19-053
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (MM-MO) Vervangingsinvesteringen en stijging van bouwkosten
 • 9/5/2019
 • 19-052
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (MM-MO) Extra middelen voor jeugdzorg voor groep Verstandelijk Gehandicapten.
 • 9/5/2019
 • 19-051
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (MM-MO) Aantal laaggeletterden in Oss
 • 9/5/2019
 • 19-050
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (MM-MO) Aantal voortijdig schoolverlaters
 • 9/5/2019
 • 19-049
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Reactie rapport Raadgever Sociaal Domein
 • 19-048
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Bekostigingsmodel Ons Welzijn
 • 19-047
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Verschil in meldkamers
 • 19-046
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Coöperatie voor de toegang
 • 19-045
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • RES / energietransitie
 • 19-044
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Windmolenpark Elzenburg de Geer: Duurzaamheidsfonds
 • 11/28/2019
 • 19-043
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Oijense zij Noord
 • 19-042
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Centrumplan Berghem
 • 10/10/2019
 • 19-041
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Ontmoeten in Overlangel
 • 5/28/2020
 • 19-039
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Stand van zaken Groene Engel
 • 11/28/2019
 • 19-038
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Opinienota Besparingsagenda
 • 9/12/2019
 • 19-037
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Participatie energieopwekking
 • 6/20/2019
 • 19-036
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Slechte communicatie centrummanagement
 • 6/13/2019
 • 19-033
 • adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Motie Maashorst
 • 19-032
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Programma evaluatie
 • 6/13/2019
 • 19-031
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Anti kraak Schelversakker
 • 6/13/2019
 • 19-030
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Busvervoer ’t Wild
 • 19-029
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Windmolens
 • 9/5/2019
 • 19-028
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Parkeeroverlast Oude Molenweg / Molenstraat Oss
 • 9/5/2019
 • 19-027
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (SMM) Transitietraject met ONS Welzijn
 • 5/29/2020
 • 19-026
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (SMM) Kosten (ouderen)activiteiten
 • 9/5/2019
 • 19-025
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) Resultaten Muziek in de klas.
 • 6/4/2020
 • 19-024
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) Verdere uitwerking motie innovatie depressieaanpak
 • 19-023
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) STORM project
 • 11/28/2019
 • 19-022
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) SPUK subsidie
 • 9/5/2019
 • 19-021
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Behoud Straatcoaches in Oss
 • 1/31/2020
 • 19-020
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Motie Onoverdekte uitloop pluimvee
 • 6/20/2019
 • 19-019
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Notitie over toezicht en handhaving
 • 9/5/2019
 • 19-015
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Verkeersveiligheid kindcentrum Sterrebos ivm plannen pan Geurts
 • 3/28/2019
 • 19-014
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (SRO) Grootschalige mestverwerking
 • 3/28/2019
 • 19-010
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Ons Welzijn
 • 10/10/2019