Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss

Voortganglijst/toezeggingen

CodeAgendaVergaderorgaanPortefeuillehouderOnderwerpDatum behandelingAfgedaan
 • 19-056
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • Motie aantrekken van extra middelen via subsidies of vanuit fondsen
 • 19-055
 • Adviescommissie Ruimte/Sociaal Bestuurlijk
 • Motie Walkwartier
 • 19-054
 • Adviescommissie Ruimte
 • Motie Maashorst
 • 19-053
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (MM-MO) Vervangingsinvesteringen en stijging van bouwkosten
 • 19-052
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (MM-MO) Extra middelen voor jeugdzorg voor groep Verstandelijk Gehandicapten.
 • 19-051
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (MM-MO) Aantal laaggeletterden in Oss
 • 19-050
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (MM-MO) Aantal voortijdig schoolverlaters
 • 19-049
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Reactie rapport Raadgever Sociaal Domein
 • 19-048
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Bekostigingsmodel Ons Welzijn
 • 19-047
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Verschil in meldkamers
 • 19-046
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM-MO) Coöperatie voor de toegang
 • 19-045
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • RES / energietransitie
 • 19-044
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Windmolenpark Elzenburg de Geer: Duurzaamheidsfonds
 • 28-11-2019
 • 19-043
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Oijense zij Noord
 • 19-042
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Centrumplan Berghem
 • 12-9-2019
 • 19-041
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Ontmoeten in Overlangel
 • 19-040
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Thuisbezorgen paspoorten
 • 13-6-2019
 • 19-039
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Stand van zaken Groene Engel
 • 28-11-2019
 • 19-038
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Opinienota Besparingsagenda
 • 12-9-2019
 • 19-037
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Participatie energieopwekking
 • 20-6-2019
 • 19-036
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Slechte communicatie centrummanagement
 • 13-6-2019
 • 19-035
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Verandering van tarieven regiotaxi
 • 13-6-2019
 • 19-033
 • adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Motie Maashorst
 • 19-032
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Programma evaluatie
 • 13-6-2019
 • 19-031
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Anti kraak Schelversakker
 • 13-6-2019
 • 19-030
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Busvervoer ’t Wild
 • 19-029
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Windmolens
 • 9-5-2019
 • 19-028
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Parkeeroverlast Oude Molenweg / Molenstraat Oss
 • 13-6-2019
 • 19-027
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (SMM) Transitietraject met ONS Welzijn
 • 19-026
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (SMM) Kosten (ouderen)activiteiten
 • 5-9-2019
 • 19-025
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) Resultaten Muziek in de klas.
 • 4-6-2020
 • 19-024
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) Verdere uitwerking motie innovatie depressieaanpak
 • 19-023
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) STORM project
 • 19-022
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • (SMM) SPUK subsidie
 • 19-021
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Motie Behoud Straatcoaches in Oss
 • 31-1-2020
 • 19-020
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • Motie Onoverdekte uitloop pluimvee
 • 20-6-2019
 • 19-019
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Notitie over toezicht en handhaving
 • 5-9-2019
 • 19-016
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Verduurzaming helpt sociale huurder
 • 28-3-2019
 • 19-015
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van Orsouw
 • Verkeersveiligheid kindcentrum Sterrebos ivm plannen pan Geurts
 • 28-3-2019
 • 19-014
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (SRO) Grootschalige mestverwerking
 • 28-3-2019
 • 19-011
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • K. van Geffen
 • Jeugdzorg
 • 13-6-2019
 • 19-010
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • Ons Welzijn
 • 10-10-2019
 • 19-008
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • W. Buijs - Glaudemans
 • Motie Bevrijding van Oss
 • 5-9-2019
 • 19-007
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Wijkpunt De Hille
 • 5-9-2019
 • 19-005
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (LWE) Prestatieafspraken woningbouwcoöperaties (duurzaamheidsakkoord)
 • 5-9-2019
 • 19-004
 • Adviescommissie Ruimte
 • K. van Geffen
 • (VB) Fonds zonnepanelen scholen
 • 28-3-2019
 • 19-003
 • Adviescommissie Ruimte
 • J. van der Schoot
 • (VB) Leiweg 3 in Geffen
 • 9-5-2019
 • 18-140
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • F. den Brok
 • Motie Verenigingen en stichtingen verdienen OZB-verlaging
 • 5-9-2019
 • 18-138
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM) Wmo en regresrecht
 • 10-10-2019
 • 18-137
 • Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
 • T. van Kessel
 • (MM) Wijkverpleegkundige & Sociaal team
 • 13-6-2019