Vergaderkalender

Amendementen

Fractie(s)AgendOnderwerpStatus
 • VVD, SP, GroenLinks, Beter Oss, D66
 • Amendement Convenant regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant, art 4 lid 2
 • Aangenomen
 • VVD, SP, GroenLinks, Beter Oss, D66
 • Amendement Convenant regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant en samenwerkingsafspraken
 • Aangenomen
 • VVD, SP, GroenLinks, Beter Oss, D66
 • Amendement Convenant regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant, art 4 nieuw lid 3
 • Aangenomen
 • VVD, SP, GroenLinks, Beter Oss, D66
 • Amendement Convenant regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant, art 4 lid 1
 • Aangenomen
 • VVD, SP, GroenLinks, Beter Oss, D66
 • Amendement Convenant regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant, art 5 lid 9 en art 6 lid 11
 • Aangenomen
 • VVD, SP, GroenLinks en D66
 • Amendement ICT-samenwerking BLOU
 • Aangenomen
 • VVD, SP en GroenLinks
 • ICT samenwerking BLOU
 • Aangenomen
 • VVD, Beter Oss, GroenLinks, CDA, D66, PvdA, VDG
 • Verordening fractieondersteuning
 • Aangenomen
 • VVD, Beter Oss
 • Geen beeldkwaliteitsplannen
 • Verworpen
 • VDG, VVD
 • Hanging baskets en verwijderen graffitie stadscentrum
 • Ingetrokken
 • VDG, SP, VVD, Beter Oss en D66
 • Concept-bod RES
 • Aangenomen
 • VDG, D66, CDA, Beter Oss
 • Marketing en Promotie Vrijetijdseconomie
 • Aangenomen
 • VDG, CDA, VVD, SP, PvdA
 • Verhoging bijdrage in het exploitatietekort Stichting Maasveren
 • Aangenomen
 • VDG, CDA, VVD, Beter Oss
 • verkleinen zoekgebied Duurzame Polder
 • Aangenomen
 • VDG en SP
 • Actieplan opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen
 • Aangenomen
 • VDG en Beter Oss
 • Vrijstelling leges voor de aanvraag van een evenementenvergunning
 • Aangenomen
 • VDG
 • Amendement toevoegen addendum regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant,
 • Verworpen
 • VDG
 • Vervolgstappen windpark ten noorden van Elzenburg - De Geer
 • Verworpen
 • SP, VVD, GroenLinks
 • Agrifood Capital
 • Verworpen
 • SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, VDG
 • Speerpunt wonen
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, VDG, D66, CDA
 • Amendement meer MKB op Heesch-West
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, GroenLinks, D66
 • Afschaffen Minimapas
 • Verworpen
 • SP, PvdA, GroenLinks
 • Omvang bouwvlak Structuurvisie Buitengebied Oss - 2015
 • Verworpen
 • SP, PvdA, D66, GroenLinks en Beter Oss
 • Budget voor ruimtelijk spoor windmolenpark Elzenburg - De Geer
 • Aangenomen
 • SP, PvdA, D66, GroenLinks
 • Oplossing voor Stichting Helpende Handen Oss
 • Aangenomen
 • SP, PVdA, D66
 • Straatcoaches
 • Aangenomen
 • SP, PvdA
 • aanpassen Bijzondere Bijstand Indivicuele Inkomenstoeslag
 • Aangenomen
 • SP, PvdA
 • Verhoging draagkrachtnorm naar 130%
 • Verworpen
 • SP, PvdA
 • Participatie en inspraak fietspad Frankenbeemdweg
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks, PvdA, D66
 • Geen indexering eigen bijdrage Regiotaxi
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks, PvdA, D66
 • Thuis in de Buurt ( sociale veerkracht vergroten)
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks, PvdA en D66
 • meer betaalbare huur- en koopwoningen in Oijense Zij Noord
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks, D66
 • Evaluatie WMO
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks, D66
 • Kwartiermaker Ruwaard
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks, CDA, D66, PvdA
 • Ons Huis van de Wijk
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks en PvdA
 • Verordening duurzaamheidsleningen Oss 2017
 • Verworpen
 • SP, GroenLinks
 • Verstandig Parkeerbeleid versie 1
 • Ingetrokken
 • SP, GroenLinks
 • locatieprofielen vaststellen door gemeenteraad
 • Aangenomen
 • SP, GroenLinks
 • Verstandig Parkeerbeleid versie 2
 • Verworpen
 • SP, D66, PvdA, GroenLinks
 • 205m zones Structuurvisie Buitengebied Oss - 2015
 • Verworpen
 • SP, D66, GroenLinks
 • Voeg De Hoed toe aan het zoekgebied voor grootschalige opwekking van zonne-energie in Oss
 • Verworpen
 • SP, D66
 • aanpassen regeling gehandicaptenparkeerkaart
 • Verworpen
 • SP, D66
 • Horecavoorziening bij Hoeesenbosch uit de gebiedsvisie
 • Ingetrokken
 • SP, D66
 • Behoud kwaliteit van onze woonwijken
 • Verworpen
 • SP, D66
 • Windmolens uit prioriteitennota
 • Verworpen
 • SP, CDA, PvdA, D66, GroenLinks
 • Stimuleer landschap en biodiversiteit in het buitengebied
 • Aangenomen
 • SP VDG CDA D66
 • Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Oss 2019
 • Aangenomen
 • SP en PvdA
 • Huisvestingsbeleid Woonwagenbewoners
 • Aangenomen
 • SP en PvdA
 • geen aankoop pand Eikenboomgaard 25
 • Aangenomen
 • SP en D66
 • Verklaring van geen bedenkingen voor zonnepanelen op grond
 • Ingetrokken