Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 19-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpomgevingsvisie Buitengebied
 • 19-3-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Voortzetten regionale samenwerking doelgroepenvervoer
 • 19-3-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 19 maart 2019
 • 19-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Efficiency taakstelling 2019
 • 12-3-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 12 maart 2019
 • 12-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Ontheffing verruiming winkelopenstelling Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag 2019
 • 12-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tweede Tussenrapportage 2018
 • 12-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Subsidie 2019 Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom
 • 12-3-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Nota Sport en Bewegen 2019-2026 I Gemeente Rheden
 • 12-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Subsidie Voedselbank 2019
 • 11-3-2019
 • Besluitstukken college
 • 2019 wijziging CAR-UWO
 • 10-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Management Letter 2018
 • 7-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Jaarverslag 2018 Ombudscommissie
 • 5-3-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 5 maart 2019
 • 5-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Motie Bouwen maar waar?
 • 3-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Mandaatbesluit AVG-verzoeken
 • 26-2-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Uitgangspunten Meerjarenraming 2020-2023
 • 26-2-2019
 • Besluitstukken college
 • Instemmen met enkelvoudige onderhandse aanbesteding voor de inhuur van een kwaliteitsmedewerker
 • 26-2-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 26 februari 2019
 • 26-2-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval
 • 26-2-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan Politie Oost Nederland 2019-2022
 • 26-2-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Inwoner- en cliëntenparticipatie Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
 • 22-2-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Herbenoemen voorzitter en lid van de Ombudscommissie
 • 19-2-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Dieren 2017, Woongebieden Zuid'
 • 19-2-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 19 februari 2019
 • 17-2-2019
 • Besluitstukken college
 • Zelfevaluatie BRP en PNIK 2018 en aanbieding rapportages
 • 15-2-2019
 • Besluitstukken college
 • Collegevoorstel 'Samenwerkingsconvenant Regionale sluitende aanpak Passend Onderwijs - Jeugdhulp - Jeugdgezondheidszorg'
 • 15-2-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanpak N786
 • 13-2-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Subsidie Jeugdfonds Sport en Cultuur 2019
 • 13-2-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Gelderse zienswijze Lelystad Airport
 • 12-2-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 12 februari 2019
 • 12-2-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanwijzingsbesluit gebiedsverbod bedelaars en straatmuzikanten
 • 9-2-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Evaluatie verlengde openstelling buitenbad
 • 9-2-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanleg fietspad Schapenbergweg
 • 8-2-2019
 • Besluitstukken college
 • Verzoek herbegrenzing GNN landgoed De Valkenberg te Rheden
 • 8-2-2019
 • Besluitstukken college
 • Afwijken inkoopvoorwaarden t.b.v. Project Risicoanalyse financiële processen
 • 5-2-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 5 februari 2019
 • 5-2-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Programma 'Aan de slag voor een duurzaam klimaat' 2019-2022
 • 31-1-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tussentijdse evaluatie Samenwerkingsverbanden
 • 29-1-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Aanpak ondermijning: meldpunt en verwerkingsprocedure
 • 29-1-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 29 januari 2019
 • 27-1-2019
 • Besluitstukken college
 • Biljoen 6 te Velp, locatie Overhagen: ontwerp-bestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning, ontwerp-beeldkwaliteitsplan
 • 25-1-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Soerens beekdal
 • 25-1-2019
 • Besluitstukken college
 • Benoeming leden Commissie Cultuurhistorie
 • 25-1-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beschikbaarstelling krediet rioolwerkzaamheden Kanaalweg te Dieren en het Zaalbospad in Velp
 • 25-1-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Subsidie Stichting Leergeld 2019
 • 23-1-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Stand van zaken Wehelpen
 • 22-1-2019
 • Besluitstukken college
 • Besluit op bezwaarschrift tegen het besluit van 5 juni 2018, inzake het besluit om niet handhavend op te treden tegen de geplaatste dakkapel en carport.
 • 22-1-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Glasvezelkabel buitengebied
 • 22-1-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Rhedens Vastgoedkader