Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 15-3-2019
 • S19/63 Straatnaambord Oude Arnhemsestraatweg
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 8-4-2019
 • 14-3-2019
 • S19 61 Ontwerpbesluit afsluiten Doesburgsedijk
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 21-3-2019
 • 4-4-2019
 • 13-3-2019
 • S19/62 Facilitator samenwerking schouwburgzaal Theothorne
 • Vragen divers
 • Jeroen Kuijpers (SP)
 • 4-4-2019
 • 12-3-2019
 • S19/64 bestemmingsplan Dieren 2017, Woongebieden-Zuid
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jan Stehouwer (CU)
 • 18-3-2019
 • 19-3-2019
 • 11-3-2019
 • S19/60 Houtstook
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 2-4-2019
 • 11-3-2019
 • S19/59 Concept Veiligheidsstrategie en concept Meerjarenbeleidsplan Politie Oost Nederland 2019-2022 (19.16)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 19-3-2019
 • 12-3-2019
 • 11-3-2019
 • S19/58 Inwoner- en cliëntenparticipatie Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 12-3-2019
 • 12-3-2019
 • 10-3-2019
 • S19/57 Aanwijzingsbesluit gebiedsverbod bedelaars en straatmuzikanten
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 12-3-2019
 • 12-3-2019
 • 10-3-2019
 • S19/56 Vaststelling bestemmingsplan 'Dieren 2017, Woongebieden Zuid' (19.13)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 12-3-2019
 • 12-3-2019
 • 10-3-2019
 • S19/55 Uitgangspunten Meerjarenraming 2020-2023 (19.17)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 12-3-2019
 • 12-3-2019
 • 8-3-2019
 • S19/54 Uitgangspunten Meerjarenraming 2020-2023
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 12-3-2019
 • 12-3-2019
 • 5-3-2019
 • S19/53 Vaststelling bestemmingsplan 'Dieren 2017, Woongebieden Zuid' (19.13)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 8-3-2019
 • 12-3-2019
 • 4-3-2019
 • S19/52 Imboslaan
 • Vragen divers
 • Anne Jansen (GL)
 • 18-3-2019
 • 25-3-2019
 • 27-2-2019
 • S19/51 tekorten op de jeugdzorg bij gemeenten
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 20-3-2019
 • 20-3-2019
 • 26-2-2019
 • S19/50 onderzoeksrapporten Connectie
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 28-2-2019
 • 20-3-2019
 • 25-2-2019
 • S19/49 Beschermd wonen in onze gemeente
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 20-3-2019
 • 19-3-2019
 • 20-2-2019
 • S19/48 vervolgvragen Integrale veiligheid/ondermijning (19.11), agendapunt 5 Raadsverg. 26-02-2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 21-2-2019
 • 26-2-2019
 • 19-2-2019
 • S19/47 Ontwerpverklaring Welnesshotel Valkenberg (19.06)
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 21-2-2019
 • 26-2-2019
 • 19-2-2019
 • S19/45 Vervolg aanleg fietspad Havikerwaard
 • Vragen divers
 • Henk van Valburg (PvdA)
 • 12-3-2019
 • 19-2-2019
 • S19/46 afleggen ambtseed flexibele schil, voorbereidende verg. 12-02-19
 • Vragen divers
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 19-2-2019
 • 13-3-2019
 • 15-2-2019
 • S19/43 Quick scan gezonde leefomgeving dorp Velp
 • Vragen divers
 • Lyan van Vliet (SP)
 • 26-2-2019
 • 12-2-2019
 • S19/44 Vastgoedkader, gesteld tijdens voorbereidende verg. 12-2-19
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 19-2-2019
 • 12-2-2019
 • S19/42 Rhedens vastgoedkader en toegankelijkheid
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 15-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/38 Integrale veiligheid/ondermijning (19.11), agendapunt 7, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 12-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/37 Rhedens Vastgoedkader (19.10), agendapunt 4, voorbereidende vergadering sessie 2 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 12-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/40 Verordening Basisregistratie Personen (BRP) 2018 (19.04), agendapunt 8, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 12-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/41 Rhedens Vastgoedkader (19.10), agendapunt 4, voorbereidende vergadering sessie 2 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 12-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/35 Rhedens Vastgoedkader (19.10), agendapunt 4, voorbereidende vergadering sessie 2 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 11-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/39 Integrale veiligheid/ondermijning (19.11), agendapunt 7, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 21-2-2019
 • 26-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/36 Beleidskader klimaataanpak Rheden 2019-2020 inclusief Programmaplan t.k.n. (18.81), agendapunt 5, voorbereidende vergadering sessie 2 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 12-2-2019
 • 10-2-2019
 • S19/29 Beleidskader klimaataanpak Rheden 2019-2020 inclusief Programmaplan t.k.n. (18.81), agendapunt 5, voorbereidende vergadering sessie 2 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 12-2-2019
 • 10-2-2019
 • S19/31 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen vestiging Wellnesshotel Valkenberg (19.06), agendapunt 5, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 12-2-2019
 • 10-2-2019
 • S19/30 Glasvezelkabel buitengebied (19.09), agendapunt 6, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 11-2-2019
 • 10-2-2019
 • S19/32 B&W besluit Gunning locatieontwikkeling Imbos, agendapunt 4, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 11-2-2019
 • 10-2-2019
 • S19/33 Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (19.08), agendapunt 10, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019.
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 11-2-2019
 • 10-2-2019
 • S19/34 Integrale veiligheid/ondermijning (19.11), agendapunt 7, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 12-2-2019
 • 8-2-2019
 • S19/24 Collectieve inkoop energie
 • Vragen divers
 • Maikel Kooistra (GPR/B)
 • 11-2-2019
 • 8-2-2019
 • S19/28 Prestatieafspraken (relatie met de klimaataanpak)
 • Vragen divers
 • Erik Roumen (D66)
 • 12-2-2019
 • 8-2-2019
 • S19/26 Spankerenseweg Dieren
 • Vragen divers
 • Henk van Valburg (PvdA)
 • 28-2-2019
 • 8-2-2019
 • S19/25 Vragen PvdA over Verordeningen Jeugdhulp en Wmo
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 12-2-2019
 • 7-2-2019
 • S19/27 Gunning locatieontwikkeling Imbos, agendapunt 7.4.3 raadsvergadering 29 januari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 11-2-2019
 • 4-2-2019
 • S19/23 ‘Miljoenen tekort in jeugdzorg, maar provincie stelt groot onderzoek uit’ n.a.v. artikel Omroep Gelderland
 • Vragen divers
 • Florian Ort (D66)
 • 20-2-2019
 • 30-1-2019
 • S19/21 Imbosterrein
 • Vragen divers
 • Kees Verspui (D66)
 • 31-1-2019
 • 29-1-2019
 • S19/22 Woningbouwplannen Imboslaan, n.a.v. Rondvraag raadsvergadering 29 januari 2019
 • Vragen divers
 • Tim Endeveld (GL)
 • 31-1-2019
 • 27-1-2019
 • S19/20 Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet
 • Vragen divers
 • Anne Jansen (GL)
 • 18-2-2019
 • 25-1-2019
 • S19/19 Vraag VVD i.v.m. Project Traverse Dieren
 • Vragen divers
 • Harry Brouwer (VVD)
 • 7-2-2019
 • 23-1-2019
 • S19/18 Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten, agendapunt 7.4.16 raadsvergadering 29 januari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 24-1-2019
 • 22-1-2019
 • S19/16 Prestatieafspraken 2019 Veluwonen, Samen Een, Gemeente Rheden, agendapunt 7.4.5. raadsvergadering 29 januari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 29-1-2019
 • 22-1-2019
 • S19/15 Podiumvoorziening (19.03)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 24-1-2019
 • 22-1-2019
 • S19/17 Gunning locatieontwikkeling Imbos, agendapunt 7.4.3 raadsvergadering 29 januari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 29-1-2019