HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad  |  Vergaderkalender

Ingekomen stukken

IDDatumAfzenderTitelProcedurevoorstelDatum raadBijlage(s)
 • 236
 • 18-4-2019
 • Regiometropool Twente
 • Panorama Twente 2040
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 235
 • 17-4-2019
 • Stichting Roos en Quo Vadis
 • Onderzoek bestuurlijke fusie Stichting Quo Vadis en Stichting ROOS
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 234
 • 17-4-2019
 • VNG
 • Modelverordening sociaal domein en herziening modelverordeningen jeugdhulp en Wmo 2015
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 233
 • 17-4-2019
 • VNG
 • VNG modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en model instructies griffier en secretaris 2019
 • 21-5-2019
 • 232
 • 17-4-2019
 • Soweco N.V.
 • Jaarstukken 2018 en begroting 2019
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 231
 • 16-4-2019
 • VNG
 • FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 230
 • 15-4-2019
 • Regio Twente
 • Indienen vragen over jaarstukken 2018 en zienswijze m.b.t. programmabegroting 2020
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 229
 • 15-4-2019
 • Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Gewijzigde begroting 2019, concept begroting 2020 en MJP 2021-2023 en jaarstukken 2018 GBT
 • In handen stellen van het college
 • 21-5-2019
 • 228
 • 10-4-2019
 • VNG
 • Lokale Inclusie Agenda, publicaties en manifest
 • Ter informatie aannemen
 • 21-5-2019
 • 227
 • 9-4-2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PVV inzake groenstrook Vriezenveen
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 226
 • 9-4-2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PvdA-GL inzake situatie kanaal Almelo-De Haandrik
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 225
 • 9-4-2019
 • Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
 • Motie inzake oplaten ballonnen
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 224
 • 2-4-2019
 • Necker van Naem
 • Jaarverslag 2018 en onderzoeksprogramma 2019
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 223
 • 2-4-2019
 • Veiligheidsregio Twente
 • Jaarstukken 2018
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 222
 • 28-3-2019
 • VNG
 • Consultatie i.v.m. aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017
 • In handen stellen van het college
 • 16-4-2019
 • 221
 • 27-3-2019
 • gemeente Halderberge
 • Motie inzake problematiek CBR
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 220
 • 26-3-2019
 • VNG
 • Voortgang klimaatakkoord
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 219
 • 15-3-2019
 • VNG
 • Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nieuwe vacatures
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 218
 • 13-3-2019
 • VNG
 • Wijzigingswet Wet Open Overheid (Woo)
 • In handen stellen van het college
 • 16-4-2019
 • 217
 • 12-3-2019
 • Protestantse kerk Classis Overijssel-Flevoland
 • Kerkenvisie
 • In handen stellen van het college
 • 16-4-2019
 • 216
 • 11-3-2019
 • Ministerie van BZK
 • Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 215
 • 7-3-2019
 • VNG
 • Totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi) 2017
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 214
 • 5-3-2019
 • LOGA
 • Geschillenregeling Cao Gemeenten
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 213
 • 5-3-2019
 • VNG
 • Afspraken Wnra en ledenraadpleging
 • Ter informatie aannemen
 • 16-4-2019
 • 212
 • 27-2-2019
 • Billybird Facilities
 • Tankstations en gemeentelijk beleid inzake energietransitie
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 211
 • 27-2-2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 VVD inzake recente brandstichtingen
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 210
 • 25-2-2019
 • Raad van State
 • Stukken BP Buitengebied Twenterand
 • In handen stellen van het college
 • 12-3-2019
 • 209
 • 25-2-2019
 • Noaberkracht Dinkelland - Tubbergen
 • Motie inzake dumpen van gevaarlijk afval
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 208
 • 21-2-2019
 • Ministerie van BZK
 • Aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit - Overgangsrecht ICT
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 207
 • 6-2-2019
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PVV inzake boetes vuurwerkoverlast
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 206
 • 7-2-2019
 • BDO Audit & Assurance
 • Boardletter 2018
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 205
 • 14-2-2019
 • Loonbedrijf Reimink
 • Reactie op ontwikkeling Zuidmaten
 • In handen stellen van het college
 • 12-3-2019
 • 204
 • 11-2-2019
 • Gemeente Rheden
 • Motie inzake Kinderpardon
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 203
 • 12-2-2019
 • GR Soweco
 • Doorontwikkeling Soweco
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 202
 • 7-2-2019
 • Raad van State
 • Stukken BP Buitengebied Twenterand - De Lourenshoeve
 • In handen stellen van het college
 • 12-3-2019
 • 201
 • 31-1-2019
 • Gemeente Maastricht
 • Motie inzake Kinderpardon
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 200
 • 31-1-2019
 • Stichting Overijsselse Ombudsman
 • Jaarverslag 2018
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 199
 • 29-1-2019
 • VNG
 • Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken water
 • Ter informatie aannemen
 • 12-3-2019
 • 198
 • 23-1-2019
 • VNG
 • Actualiteiten hulpmiddelen wmo
 • Ter informatie aannemen
 • 5-2-2019
 • 197
 • 21-1-2019
 • Stichting Roos
 • Begroting 2019
 • Ter informatie aannemen
 • 5-2-2019
 • 196
 • 21-1-2019
 • VNG
 • Ledenbrief VNG inzake modelregelingen rechtspositie college en raad
 • In handen stellen van het presidium en het college
 • 5-2-2019
 • 195
 • 16-1-2019
 • VNG
 • Bepalen kiesgerechtigden per waterschap
 • Ter informatie aannemen
 • 5-2-2019
 • 194
 • 15-1-2019
 • Gemeente Meierijstad
 • Motie inzake Kinderpardon
 • Ter informatie aannemen
 • 5-2-2019
 • 193
 • 14-1-2019
 • Netwerk Right to challenge
 • Routeplanner Right to challenge
 • In handen stellen van het college
 • 5-2-2019
 • 192
 • 10-1-2019
 • VNG
 • Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies
 • Ter informatie aannemen
 • 5-2-2019
 • 191
 • 8-1-2019
 • VNG
 • Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid
 • Ter informatie aannemen
 • 5-2-2019
 • 190
 • 27-12-2018
 • Provincie Overijssel
 • Vorm van toezicht op begroting 2019
 • Ter informatie aannemen
 • 5-2-2019
 • 189
 • 27-12-2018
 • VNG
 • Voortgang klimaatakkoord
 • Ter informatie aannemen
 • 5-2-2019
 • 188
 • 21-12-2018
 • Stichting Dierenlot
 • Aandacht voor lokale dierenhulp
 • Ter informatie aannemen
 • 5-2-2019
 • 187
 • 20-12-2018
 • College gemeente Twenterand
 • Beantwoording schriftelijke vragen Art. 40 PvdA-GL inzake streektaal Nedersaksische taal
 • Ter informatie aannemen
 • 5-2-2019