Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Schriftelijke vragen

DatumBeleidsveldPortefeuillehouderOnderwerp
 • 20-9-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 124 inzake Herinrichting Griftpark
 • 19-9-2018
 • Publieksdienstverlening
 • Wethouder Voortman
 • SV 2018, nr. 123 inzake informatievoorziening verhuizing huisarts
 • 18-9-2018
 • Energie
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 122 inzake Financiële impact duurzaamheidsopgaven: wiebetaaltwat?’
 • 14-9-2018
 • Sport
 • Wethouder Van Ooijen
 • SV 2018, nr. 120 over vervanging van kunstgrasvelden
 • 14-9-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 121 over Parkeerdruk kantorenpark Papendorp
 • 13-9-2018
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 119 over Biomassacentrale Lage Weide
 • 12-9-2018
 • Stationsgebied
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 118 inzake het Vredenburgplein
 • 12-9-2018
 • Onderwijs
 • Wethouder Klein
 • SV 2018, nr. 117 inzake Meer aandacht aan “nine eleven” op basis- en middelbare scholen.
 • 10-9-2018
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Burgemeester
 • SV 2018, nr. 116 inzake Uitspraak burgemeester en zorgwekkende situatie tekort aan politieagenten (met antwoord)
 • 6-9-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 115 inzake friendswoningen.
 • 5-9-2018
 • Groen
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 114 inzake invasieve exoten
 • 3-9-2018
 • Onderwijs
 • Wethouder Klein
 • SV 2018, nr. 113 over Opsporing Laaggeletterdheid
 • 30-8-2018
 • Cultuur
 • Wethouder Klein
 • SV 2018, nr. 112 over Geef Utrechtse meesters een gezicht (stand van zaken)
 • 30-8-2018
 • Volksgezondheid
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 111 over Overlast hostelbewoners Leidsche Maan
 • 29-8-2018
 • Handhaving
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 110 over de koeien van boer van Veen en MVC
 • 29-8-2018
 • Onderwijs
 • Wethouder Klein
 • SV 2018, nr. 109 over Al Arqam (met antwoord)
 • 27-8-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 108 over Maak Kapteynlaan en omgeving weer verkeersveilig (met antwoord)
 • 23-8-2018
 • Sport
 • Wethouder Van Ooijen
 • SV 2018, nr. 107 over Gifgebruik op Sportvelden (met antwoord)
 • 21-8-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 106 over Verhuurstop voor urgenten in Overvecht (met antwoord)
 • 20-8-2018
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 105 over Meer laadpalen voor een toekomstbestendige stad (met antwoord)
 • 13-8-2018
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Burgemeester
 • SV 2018, nr. 102 over Onderbezetting Utrechtse politie (met antwoord)
 • 13-8-2018
 • Stationsgebied
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 104 over Een veilig bereikbaar station Utrecht Centraal (met antwoord)
 • 13-8-2018
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Burgemeester
 • SV 2018, nr. 103 over Verplaats pinautomaten (met antwoord)
 • 27-7-2018
 • Vastgoed
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 101 over Afwijking gemeentelijk uitgifteproces bij verkoop Oudegracht 245 (met antwoord)
 • 27-7-2018
 • Cultuur
 • Wethouder Klein
 • SV 2018, nr. 100 over Gevolgen financiële situatie Museum Oud Amelisweerd (met antwoord)
 • 24-7-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 98 over Schriftelijke correspondentie van woningcorporaties inzake het verhuizen van senioren (met antwoord)
 • 24-7-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 97 over Verkeersveiligheid in Leidsche Rijn
 • 24-7-2018
 • Werk en inkomen
 • Wethouder Voortman
 • SV 2018, nr. 99 over Kwetsbare leerlingen die niet meer naar werk worden begeleid (met antwoord)
 • 20-7-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018 nr. 96 over Intimidatie van huurders bij zaken huurteam (met antwoord)
 • 19-7-2018
 • Erfgoed
 • Wethouder Klein
 • SV 2018, nr. 95 over Sloop industriehal Werkspoor (met antwoord)
 • 18-7-2018
 • Mobiliteit
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • SV 2018, nr. 92 over Bomenslacht voor tijdelijke werkterreinen, tijdelijke rijstroken en verbreding A27 (met antwoord)
 • 18-7-2018
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wethouder Verschuure
 • SV 2018, nr. 94 over Aanjaagprojecten Omgevingswet (met antwoord)
 • 18-7-2018
 • Openbare ruimte
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018 nr. 93 over Cleanup your mess! - Zwerfvuil in Utrecht (met antwoord)
 • 17-7-2018
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Wethouder Verschuure
 • SV 2018, nr. 91 over Berekenen van kosten voor informatieverstrekking over lopende vergunningaanvragen (met antwoord)
 • 13-7-2018
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 90 over Fijnstofuitstoot dieselaggregaten (met antwoord)
 • 13-7-2018
 • Werk en inkomen
 • Wethouder Voortman
 • SV 2018, nr. 89 over Reïntegratieverordening (met antwoord)
 • 12-7-2018
 • Volksgezondheid
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 87 over Klachten over elektromagnetische velden (met antwoord)
 • 12-7-2018
 • Welzijn
 • Wethouder Van Ooijen
 • SV 2018, nr. 88 over Subsidietender Sociaal Makelen (met antwoord)
 • 11-7-2018
 • Economische Zaken
 • Wethouder Verschuure
 • SV 2018, nr. 86 over Overzicht winkelgebieden en inzet winkelstraatmanagement (met antwoord)
 • 10-7-2018
 • Openbare ruimte
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 85 over Alle beestjes helpen (met antwoord)
 • 5-7-2018
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 84 over Speeltuin Fort Luna (met antwoord)
 • 3-7-2018
 • Economische Zaken
 • Wethouder Verschuure
 • SV 2018, nr. 83 over Raadsbrief Beleidsregels Particuliere Vakantieverhuur (met antwoord)
 • 2-7-2018
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wethouder Van Ooijen
 • SV 2018, nr. 82 over De gevolgen van de invoering WMO-abonnement 2019 (met antwoord)
 • 29-6-2018
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Wethouder Everhardt
 • SV 2018, nr. 81 over Handhaving milieuzone (met antwoord)
 • 27-6-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 80 over Wonen in het coalitieakkoord (met antwoord)
 • 24-6-2018
 • Werk en inkomen
 • Wethouder Voortman
 • SV 2018, nr. 78 over Ongeoorloofde staatssteun aan SIF (met antwoord)
 • 24-6-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018, nr. 79 over Woningbouwcorporaties die de noodklok luiden over tekorten voor sociale woningbouw of verduurzamen van woningen (met antwoord)
 • 24-6-2018
 • Financiën
 • Wethouder Klein
 • SV 2018, nr. 77 over Betalingstermijn facturen gemeente Utrecht (met antwoord)
 • 22-6-2018
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wethouder Van Ooijen
 • SV 2018 nr. 75 over Samenwerking Koekfabriek en zorgpartners Gemeente Utrecht (met antwoord)
 • 22-6-2018
 • Wonen
 • Wethouder Diepeveen
 • SV 2018 nr. 76 over Nieuwe belasting voor de corporaties (met antwoord)