Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Memo's

IDOnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • 412
 • Memo Kosten ontwikkeling Nieuwe Zandpad
 • 22-6-2018
 • Burgemeester
 • Prostitutie
 • 411
 • Memo Incident Marshalllaan 21 juni 2018
 • 22-6-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 410
 • Memo Mondelinge vragen 15 inzake Niftarlakeplantsoen
 • 21-6-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Groen
 • 409
 • Memo Mondelinge vragen 14 over Vleuterweide
 • 20-6-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • 408
 • Memo Voorlopige contractspartij Smakkelaarsveld
 • 19-6-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 407
 • Memo Terugkoppeling BO MIRT 4 juni 2018
 • 7-6-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 406
 • Memo Beslissing op gevraagde inrit/uitwegvergunning Wagendwarsstraat
 • 5-6-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 405
 • Memo Toezegging bij mondelinge raadsvragen over C8 en Genx
 • 30-5-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Milieu
 • 404
 • Memo Uitkomst intern onderzoek VRU FLO
 • 29-5-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 403
 • Memo Bomen F.C. Donderstraat
 • 17-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 402
 • Memo Strekt ter vervanging raadsvoorstel Vaststelling Utrechtse soortenlijst
 • 15-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • 401
 • Memo Bussluis Amazonedreef
 • 11-5-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 400
 • Memo Berekening van het vastgoed
 • 9-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • 399
 • Memo Tussenbericht tender Oudegracht 245 (voormalig Tivoli)
 • 9-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • 398
 • Memo Uitstel beantwoording SV 2018 nr. 44 over Verzakkingen aan de Kromme Nieuwegracht
 • 3-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 396
 • Memo Toezeggingen handhavingsprogramma 2018
 • 25-4-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 395
 • Memo Beantwoording dekking kosten taxiverordening
 • 25-4-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 397
 • Memo Actieplan Digitale Connectiviteit - reactie internetconsultatie gemeente Utrecht
 • 25-4-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 394
 • Memo Tussenstand uitvoering tenderprocedure Smakkelaarsveld
 • 24-4-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 392
 • Memo Melding reis burgemeester naar Parijs
 • 24-4-2018
 • Burgemeester
 • Internationale Zaken
 • 391
 • Memo Actieprogramma Zorg voor de Jeugd
 • 24-4-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • 393
 • Memo Toezegging bewustwording huwelijksdwang
 • 24-4-2018
 • Burgemeester
 • Burgerzaken
 • 390
 • Memo Beantwoording toezegging Wob-verzoeken
 • 20-4-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Juridische zaken
 • 389
 • Memo Bestemmingsplan Zand 24, het Zand Oost
 • 17-4-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 388
 • Memo Onderzoek verminderen nazorg bodemverontreiniging Griftpark
 • 12-4-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Milieu
 • 387
 • Memo Bomenkap Voorlopig Ontwerp Catharijnesingel
 • 10-4-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 386
 • Memo Beantwoording toezegging bij bespreking Handhavingsprogramma 2018
 • 6-4-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • 385
 • Memo Toezegging revolverend fonds (Handhavingsprogramma 2018)
 • 5-4-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • 384
 • Memo Informatie over actie Inspectie SZW in onderzoek naar PGB fraude
 • 4-4-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • 383
 • Memo Opruimactie Kanaleneiland - Frisse Start
 • 30-3-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 382
 • Memo Start informatiecampagne uitbreiding voetgangersgebied binnenstad
 • 30-3-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 381
 • Memo Uitstel beantwoording SV 2018, nr 31 (over Airbnb verhuur met subsidie?)
 • 30-3-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Cultuur
 • 379
 • Memo Monitor Lokaal Economisch Fonds 2017
 • 27-3-2018
 • Wethouder Kreijkamp
 • Economie
 • 380
 • Memo Beantwoording SV 27 over Onduidelijke voorrangssituatie op ’t Goylaan
 • 27-3-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 378
 • Memo Bronscheiding in de openbare ruimte met afvalbakken
 • 23-3-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 377
 • Memo Tijdelijke afsluiting Stadsbaantunnel 16-3 tot 21-3
 • 22-3-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 376
 • Memo Reactie op mondelinge vragen 'Koeienwelzijn versus modelvliegtuigen’
 • 22-3-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 375
 • Memo Toezegging Amsterdamse aanpak gezond gewicht
 • 20-3-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 374
 • Memo Uitwerkingsovereenkomst Amrâth
 • 19-3-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 373
 • Memo Zonnepanelen op gebouwen Stadsbedrijven op Tractieweg
 • 16-3-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • 372
 • Memo Voortgang programma Publieksdienstverlening 2018
 • 15-3-2018
 • Wethouder Geldof
 • Publieksdienstverlening
 • 371
 • Memo Toezegging inzake verkoop Stadsherstel Midden-Nederland
 • 15-3-2018
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 369
 • Memo Joods Monument
 • 14-3-2018
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 370
 • Memo Toezeggingen planontwikkeling Utrecht Science Park - Rijnsweerd
 • 14-3-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 368
 • Memo Afwikkeling faillissement Virenze
 • 13-3-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • 367
 • Memo Stankoverlast in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern
 • 12-3-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Milieu
 • 363
 • Memo Bomen balkons bestemmingsplan Opaalweg
 • 7-3-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • 366
 • Memo Documenten Uithoflijn 2e tranche
 • 7-3-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • 365
 • Memo Handhaving huisjesmelkers
 • 7-3-2018
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • 364
 • Memo Brief van Lokale Omroep Utrecht Stichting
 • 7-3-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Cultuur